Meriveden energiaa hyödynnetään sisäilmaston jäähdytyksessä

YIT Rakennus Oy:n Helsingin Lauttasaareen Merenkulkijanrannan seitsemään asuinkerrostaloon valittiin mahdollisimman energiatehokkaita ratkaisuja ja uusinta teknologiaa. Chiller toimitti kohteeseen jäähdytysratkaisun, jossa merivettä hyödynnetään sisäilman jäähdyttämisessä.

Energiatehokas jäähdytysratkaisu

Merivettä käytetään ilmanvaihdon tuloilman jäähdyttämiseen. Menovesi on +15 °C. Kun merivedestä saatava vapaajäähdytysteho ei enää riitä, kompressorijäähdytys tulee apuun. Jäähdytysvesi on n. +7- 8 °C. Puhallinkonvektorin avulla saadaan myös kuivattua sisäilmaa kosteilla helteillä.

Chillerin toimittaman järjestelmän jäähdytysteho kompressorikäytössä on 84 kW (jäähdytetty vesi +12/7 °C ja merivesi +25/30 °C). Vapaajäähdytysteho on 57 kW. Kone tuottaa +15 °C jäähdytysvettä vapaajäähdytyskäytössä tulevan meriveden lämpötilalla +10 °C, jonka jälkeen kone siirtyy kompressorikäytölle.

Asukkaat energiatehokkuuden avaintekijöinä

Asukkaiden asumiskäyttäytyminen ratkaisee suuren osan asumisen energiatehokkuudesta. Merenkulkijanrannan ratkaisujen tarkoituksena on rohkaista yksittäisiä asukkaita energiankulutuksensa seuraamiseen ja asumistottumustensa mukauttamiseen. Se on helppoa huoneistokohtaisen veden- ja sähkönkulutuksen mittauksen vuoksi.

Asuinkerrostalojen merivesijäähdytysjärjestelmä

Toimitettu laitekokonaisuus sisältää kylmäkoneiston-, jäähdytys- ja lauhdutuspiirin automatiikan sekä laitteen sähkövarusteet.