Vertaansa vailla olevaa tehokkuutta

Chillquick Thermo lämpöpumppuasema
Lämmitysteho 11-400 kW
Jäähdytysteho 12-430 kW
Koko 1240x750x1600 mm…4650x900x1950mm
Lämmitys- ja jäähdytysteho riippuen valitusta kone tyypistä: jähdytysvesi 7/12 °C, lämmitys 20/15 °C • Etyleeniglykolipitoisuus 35 %, ulkolämpötila 30 °C Koko riippuu valitusta sovelluksesta ja varusteista

 

| Tuplasti tehokkuutta Chillquick Thermo
-lämpöpumppuaseman avulla

Älykäs Chillquick Thermo lämpöpumppuasema yhdistää kaikki perinteisen lämpöpumpun, vedenjäähdyttimen ja lämmöntalteenottoyksikön yhdeksi tehokkaaksi kompaktiksi kokonaisratkaisuksi. Samanaikainen lämpimän ja kylmän veden tuotto, sekä yhdistetty lämmöntalteenotto mahdollistaa vuotuisen energiatehokkuuden kaksinkertaistamisen verrattuna järjestelmiin, joissa kylmää ja lämmintä vettä tuotetaan erikseen.
Chillquick Thermo -lämpöpumppuasema säätää tarkasti energian virtausta kylmän ja lämpimän veden, talteenottolämmön, maalämpökaivoista nostettavan lämmön välillä. Lämpöä voidaan ottaa talteen maaperästä, prosesseista tai kiinteistön tuottamasta hukkalämmöstä, ja ylimääräinen energia voidaan varastoida maalämpökaivoihin myöhempää käyttöä varten. Järjestelmään voidaan tarvittaessa liittää myös nestejäähdytin. Erinoimaisen tarkasti hallittu ja optimoitu energiavirtausten säätö takaa Chillquick Thermon ensiluokkaisen tehokkuuden.

| Lämpöpumppuasema- Kustannustehokas kokonaisratkaisu

Chillerin lämpöpumppuratkaisu yhdistää perinteisen vedenjäähdyttimen, lämminvesijärjestelmän, lämmöntalteenottoyksikön sekä pumppu- ja säiliöyksiköt yhdeksi valmiiksi tehdasvalmistetuksi ja -testatuksi kokonaisratkaisuksi. Tavanomaisessa ratkaisussa tarvittavat moduulit toimitetaan asiakkaalle erillisinä, jolloin kentällä vaadittu asennusaika on pitkä ja työmäärä suuri, sillä moduulien liittäminen toisinsa jää asiakkaan vastuulle. Chillerin lämpöpumppuratkaisussa kaikki moduulit yhdistetään valmiiksi tehtaalla ja laitos testataan kokonaisuutena. Näin toimimalla voidaan asennukseen ja käyttöönottoon vaadittavasta ajasta kentällä säästää huomattava osa perinteiseen ratkaisuun verrattuna.

| Kustannustehokas kokonaisratkaisu

 • Kohteen tarpeiden mukaan valmistettu tehdasvalmis ja asiakkaan teknisin parametrein testattu kokonaisuus
 • Jopa 90% säästö asennukseen ja käyttöönottoon vaaditusta ajasta verrattuna tavanomaisiin ratkaisuihin- nopea asentaa, helppo käyttöönottaa

| Pitkä käyttöikä

 • Korkealaatuiset komponentit
 • Elinkaaren aikainen käytön optimointi ja huollon tarpeiden ennakointi ServiceNext IoT -palvelun avulla

| Service Next IoT -elinkaaripalvelu

 • Järjestelmän jatkuva valvonta ja optiomointi ServiceNext IoT
  -palvelun kautta
 • Huoltotarpeiden ennakointi minimoi huolloista aiheutuvat järjestelmän pysäytykset
 • Kuukausittaiset raportit järjestelmän tilasta ja toiminnasta ja reaaliaikainen järjestelmän valvonta pilvipalvelun välityksellä
 • Tekninen etätuki ja huoltotilaukset

Vakiovarusteet

 • Veden virtaaman säädön varusteet
 • Talvikäyttövarustus
 • Vesivaraaja

Lisävarusteet

 • Sähkönkulutuksen mittaus
 • Liitännät taloautomaatioon
 • ServiceNext IoT -palvelu
 • Huoleton Service Next huoltosopimus

Tuoteominaisuudet

 • Useita sovelluksia erilaisiin käyttökohteisiin: maalämpöpumppu kylmänveden tuotolla, lämpöpumppu lämmöntalteenotto-ominaisuudella ja kylmänveden tuotolla, lämpöpumppu lämmontalteenotolla

Lämpöpumppu referenssit

Tuotteet