Netled Oy tillverkar och levererar avancerade inomhusodlingar, där man skapar konstgjorda optimala förhållanden för odling. De vertikala odlingarna utnyttjar Netleds egen Vera®-teknologi och har växter på flera nivåer och en flerfaldigt större yta än vanliga odlingar. Luftfuktigheten och bevattningen regleras automatiskt och växterna badar i LED-ljus.

– Odlingsförhållandena har skapats med konstgjorda metoder för att motsvara naturliga förhållanden så mycket det bara går. Växterna är i praktiken aldrig i kontakt med solljuset, berättar Petja Mäntylä, Head of Technology vid Netled.

I odlingarna måste förhållandena förbli optimala oavsett årstid

Koja Oy och Chiller Oy, som tillhör Koja Group, levererade en luftbehandlings- och kylningslösning till en odling i Sverige för att bevara de optimala odlingsförhållandena. Lösningen inkluderade åtta Future® luftbehandlingsaggregat och en Chillquick kylvattenstation med energiåtervinningsfunktion.

Future®-maskinerna fungerar som cirkulationsluftaggregat som används för att kyla ner och torka ut odlingslokalerna. Vid torkning behöver man kyl- och värmeenergi på samma gång. Värmeenergin får man från spillvärmen från kylvattenstationen Chillquick, som används vid kylning. Spillvärmen tas tillvara och återvinns. Kylvattenstationen producerar alltså kall energi för kylning och återvinner spillvärmen för uppvärmning.

Då odlingen kyls ner uppstår en betydande mängd kondensvatten. Koja har erfarenhet av att hantera stora mängder kondensvatten speciellt vid kylning av ventilationen i kryssningsfartyg, och dessa lösningar har också använts i detta projekt. Kondensvattnet som uppstår i processen används direkt för att vattna växterna, vilket medför ekologiska värden och återvinning på en helt ny nivå.

Netleds kunder kan själva bestämma var de ska använda energin från spillvärmen

I Netleds totallösning har kunderna nytta av Chillers kylvattenstation. Kunderna kan ta tillvara spillvärmen i processen och kan själva bestämma var de ska använda den. En del kunder behöver den för att optimera odlingsförhållandena, medan andra använder den för att värma upp övriga utrymmen i byggnaden. Netled ställdes inför en helt ny situation för det här projektet.

– Tack vare det här projektet har Netled tagit ett enormt språng från en medelstor leverantör till en stor leverantör. Man skulle kunna säga att vi numera är en aktör i industriklass. Det har man också lagt märke till ute på fältet, och vi har redan börjat få nya kontakter, säger Mäntylä glatt.

Den senaste vertikalodlingen i industriell skala som använder Netleds Vera®-teknologi stod klar i Birkala i slutet av 2022.

Finländska värden

Netled är nöjda med samarbetet med såväl Chiller som Koja. Koja Group har enligt Mäntylä ovanligt breda kunskaper om hur man skapar och upprätthåller optimala förhållanden. Förutom de avancerade ventilations-, kyl-, värme- och värmeåtervinningslösningarna fokuserar man speciellt på finländska värden.

– På Netled värdesätter vi verkligen finländska värden. Eftersom båda samarbetsparterna är verksamma i Finland är dialogen smidig och all onödig byråkrati lyser med sin frånvaro. Det är också enkelt att be om och få stöd, hjälp och råd. Det är glädjande att det finns så mycket moderna innovationer och gediget industriellt kunnande i Finland, trots att det är ett förhållandevis litet land.

– Tack till Chiller och Koja för ett gott samarbete. Det här projektet gick bättre än bra. Vi fick chansen att lära oss nya saker, utöka vårt verksamhetsområde och även vår verksamhet. Nu fokuserar vi på att svara på det växande intresset för våra tjänster, samtidigt som vi siktar på framtiden. Förhoppningsvis kommer vi att stöta på Chiller och Koja igen i samarbetets tecken, förutspå Mäntylä.