Energieffektivitet spelar en viktig roll i datacentrets kylanläggning

Kylningen av datahallar kräver stora energimängder, vilket förklarar varför nordligt belägna länder med kallt klimat och långa säsonger med frikyla är så eftersökta etableringsplatser.

Systemet för datacentret i Kielce Technology Park i Polen baseras på energieffektiv teknologi. I systemet används de senaste kunskaperna om hur elförbrukningen kan minimeras och hur fördelarna med frikyla maximeras.

Huvudentreprenören för Technology Park-projektet var företaget Infover Kielce, som specialiserat sig på system för IT-infrastruktur. Stativ- och kylsystemet utfördes av Chillers lokala representant, StepSystems Sp.z o.o.

Energieffektivt kylsystem

I datacentrets kylsystem installerades köldbärarstationerna Chillquick och Chillquick ECO. En av köldbärarstationerna är utrustad med en funktion för frikyla. Sommartid opererar köldbärarstationerna vid alternerande tider. Under vintertid utnyttjas det mesta möjliga av frikylningen.

”Vi valde Chillers vätskekylaggregat eftersom de dimensioneras för en hög frikylningstemperatur”, säger Pawel Regulski, som är projektchef vid Step Systemsis Sp.
Dessutom lovordar han Chillers unika och tillförlitliga övervakningskoncept Service Next: ”Tack vare det kan vi säkerställa att hela systemet opererar precis på det sätt vi vill – så energieffektivt som möjligt. Genom att optimera vätskekylarnas drift kan vi öka energieffektiviteten i hela systemet”.

Datacentrets kylsystem

  • Köldbärarstationerna Chillquick™ och Chillquick Eco™
  • Paketet Service Next