Katko är ett finländskt familjeföretag som specialiserat sig på säkerhetsbrytare, lastbrytare och säkringsbrytare. Företagets breda produktsortiment inkluderar specialprodukter för krävande driftmiljöer och kritiska ställen. Katko erbjuder tjänster till grossister, projektkunder och utrustningstillverkare. Chiller är ett av de företag som använder sig av Katkos högkvalitativa brytare.

Katkos brytare är noggrant utformade för enkel installation och användning och tillverkas av material som lämpar sig för den avsedda användningen

Kylning vid produktion av plastprodukter

Katko tillverkar alla brytare i sina egna fabriker. Företaget har byggt nya, moderna produktionslokaler i Kånala i Helsingfors, där kylning används i produktionsprocessen. För brytarprodukter innefattar processen användning av gjutformar för att producera önskade former i smält termoplast. För att påskynda kylningen av plasten kyls formen först ned med vatten.

Kylningen i produktionsanläggningen sker med Chillers ChillQuick köldbärarstation med kylmedelskylare, som installerades inomhus i de nya lokalerna. Chiller installerade även rör för kondensat och driftkretsar. Energieffektiviteten i kylsystemet förstärktes med en frikylningsfunktion.

Snabb och enkel installation

Katko uppskattade den snabba och enkla installationen av den heltäckande fabrikstillverkade lösningen, som var skräddarsydd efter Katkos behov. Lokal produktion och enkel tillgång till reservdelar bidrog också till valet av Chiller som systemleverantör.