Varför välja Chiller som leverantör av fastighetens kyl- och värmesystem? För att det blir så mycket enklare. Finsk ingenjörskonst hjälper dig att minska ditt klimatavtryck och uppnå dina mål. Vi får saker att fungera – på millimetern.

Alltid på projektets villkor

Vi tar inte fram lösningar utifrån egna antaganden, utan kundernas behov. Chillers ärliga, projektanpassade system för kylning och uppvärmning bidrar till ökad hållbarhet för fastigheten.


Stöd genom hela processen

Vi hjälper konsulter att designa helhetslösningar från början. Vi styr in dig på rätt väg och säger ärligt vad som inte lönar sig. Som stöd i processen har du ett av branschens bästa designverktyg som assisterar vid dimensionering och tekniska val. Programmet levererar färdiga ritningar, elscheman och funktionsdiagram.
Med Chillers hjälp kan fastighetsägare och entreprenörer lita på att projektet blir lyckat och resultatet hållbart! Och! Skulle problem uppstå blir man inte lämnad i sticket.


Nordiskt, naturligtvis!

Inte delar, utan helhetslösningar. Enheterna tillverkas, anpassas och testas på vår fabrik i Finland innan leverans. Det garanterar hög kvalitet och försnabbar processen på byggarbetsplatsen, vilket innebär betydande besparingar.


Testat och tryggt

Helt okej är inte bra nog – vi levererar kvalitet. Varje enhet testas noga innan leverans. För vätskekylaggregat genomför vi fullskaliga testkörningar, och alla enheters funktionalitet och elsäkerhet kontrolleras in i minsta detalj. Vår driftsättningstjänst ser till att uppstarten sker enkelt och smidigt, och säkrar en optimal energieffektivitet för samtliga enheter. Allt funkar – testat och tryggt.