NovaHeat32

 

Tutvu Nova32 tootegrupi

perekonna videoga ja märka

uusi tehnilisi vôimalusi.

Keskkonnasääslik

NovaHeat 32 soojuspump on endisest keskonnasäästlikum vôimalus toota hoonetele soojust vôi olla osa tehnoloogilistest protsessidest.

Külmaaine R32  GWP on kolmandik vôrreldes varasemalt kasutatud R410a-ga.

Turvalisuse kontseptsioon

NovaHeat 32 soojuspumba korpus on arendatud külmaainele R32 sobilikuks. Korpuse tihedus tagab ka avariiolukorras külmaaine püsimise korpuse sees.

Valikuprogrammis on projekteerijatel vôimalik alla laadida  juhend, kuidas tagada seadme turvaline kasutamine. Külmajaaama automaatika ja kaasa olev väljatômbeventilaator tagavad ohutu ekspluatatsiooni.

Energiatôhus

Novaheat soojuspump sisaldab nelja kompressorit, millistele on arendatud energaitôhus neljaastmeline vôimsuse regulatsioon. Osakoormuste puhul on kasutuses vaid vajaminev hulk kompressoreid. Väljastatav küttetempetatuur on ca +50°C. Seadme kasutegurit on varasemast parandatud just komponentide ôige valiku ja dimensioneerimise teel.

Projektipôhine usaldusväärne lahendus

Nova Heat32 on usaldusväärne kahe külmaaineringiga soojuspump, millise neli kompressorit tagavad laitmatu töötamise ka nôudlikemates kohtades.

Ennekôike vastab lahendus Chiller Oy tehasestandarditele. Seadmed valmistatakse ja testitakse Soomes ning tarnitakse kliendile toimiva seadmekomplektina.

Küttevôimsuse vahemik

80-400 kW