Chillquick Eco kylmävesiasema

 

Ulkoasenteinen Chillquick Eco on luotettava neliportaisesti säätyvä kylmävesiasema. Ratkaisu säästää konehuonetilaa. Aina erillistä konehuonetta ei edes tarvita. Laite voidaan varustaa tarpeen mukaisella sisäyksiköllä, joka valmistetaan sopivaksi vesipiirien osalta. Tämä mahdollistaa jäähdytyksen useassa eri lämpötasossa.

Tehokas kuivaus

Kuivauksen tehokkuus varmistetaan ohittamalla välisiirrin ja käyttämällä järjestelmän kylmintä väliainetta suoraa kuivatuspatterissa. Ratkaisulla saavutetaan useita asteita alhaisempi lämpötaso kuivauskäytössä.

Helppokäyttöinen laitepari

Laiteparina toimivat sisä- ja ulkoyksikkö keskustelevat saumattomasti keskenään. Molempia yksiköitä ohjataan keskitetysti sisäyksikköön integroidusta käyttöliittymästä. Tämä yksinkertaistaa laitteen käyttöä sekä automaatiota.

Vapaajäähdytys

Laitteeseen on mahdollista yhdistää vapaajäähdytys, jolloin koneellisen jäähdytyksen käyttöaika vähenee ja aikaansaadaan huomattavaa energiasäästöä.

Kustannustehokas ja nopea asentaa

Chillquick-kylmävesiasema mahdollistaa lyhyen läpimenoajan työmaalla. Aikasäästö on huomattava verrattuna perinteiseen vedenjäähdytysjärjestelmään. Läpimenoa nopeuttavat erityisesti tehdasvalmis sisäyksikkö ja tehtaalla suoritetut järjestelmätestaukset. Kentällä tarvitaan vain laiteparin liittäminen toisiinsa sekä kiinteistön jäähdytysverkostoihin.

Toiminnalliset vaihtoehdot

Kylmävesiasema vapaajäähdytyksellä, portaallinen säätö
Kylmävesiasema ilman vapaajäähdytystä, portaallinen säätö
Vedenjäähdytin, portaallinen säätö

Tehoalue

120-670 kW