Jäähdytysratkaisu kylmänlähde

Sisäasenteinen kylmävesiasema

Kiinteistön lämmitys: muu, esim. kaukolämpö

Sisäasenteinen Chillquick Deco kylmävesiasema sopii kohteisiin, joissa arvostetaan tehdasvalmista jäähdytysratkaisua konehuoneeseen. Kylmävesiasema mahdollistaa kaksi erilämpöistä vesiverkostoa, joista toinen voi olla kastepisteohjattu ns. kuivajäähdytyspiiri, jonka lämpötilaa laitteen automatiikka ohjaa. Kuivajäähdytyspiiri on tarpeellinen esimerkiksi säteilypaneelien, lattiaviilennyksen tai puhallinkonvektoriratkaisuissa, joihin ei asenneta viemäröintiä.

Chillquick Deco kylmävesiasema on tehdasvalmis portaattomalla tehonsäädöllä varustettu jäähdytysratkaisu, joka sisältää vedenjäähdyttimen, vesivaraajan, lämmönvaihtimen, sekä tarvittavat sisäiset- ja käyttöpiirien pumput ohjauksineen. Kylmävesiasema toimitetaan kohteeseen testattuna ja kytkentävalmiina.

Kylmävesiasema vaatii rinnalleen nestejäähdyttimen, joka sijoitetaan vesikatolle. Valintaohjelma mitoittaa yhteensopivan nestejäähdyttimen annetuilla painehäviö ja äänikriteereillä.

Kylmävesiasema tuottaa asiakkaan tarpeen mukaan esim. 7-12, 10-15, 10-18 tai 15-18°C vettä jäähdytysverkostoon.

Ulkoasenteinen kylmävesiasema

– Lämmitys muu, esim. kaukolämpö.

Ulkoasenteinen kylmävesiasema sopii kohteisiin, joissa konehuonetilaa on rajallisesti. Vedenjäähdytin asennetaan vesikatolle ja kompakti sisäyksikkö esim. iv-konehuoneeseen. Yhdessä ulko- ja sisäyksikkö muodostavat kylmävesiaseman.

Ulkoasenteinen kylmävesiasema mahdollistaa kolme erilaista jäähdytyspiiriä:

  • Jäähdytysvesipiiri, esim. 10/15°C
    • Jäähdytysvesiverkosto
  • Lämpötilaohjatun jäähdytysvesipiirin esim. 15/18°C
    • Kuivajäähdytysvesiverkosto (Kondenssiohjattu)
  • Suora jäähdytysliuospiiri esim. 7/12°C
    • Tuloilmapatteriverkosto (ei jäätymisriskiä) tai pieni jäähdytysverkosto.

Kylmävesiasema on tehdasvalmis ratkaisu, joka sisältää vedenjäähdyttimen, vesivaraajan, lämmönvaihtimen, sekä tarvittavat sisäiset- ja käyttöpiirien pumput ohjauksineen. Kylmävesiasema on mahdollista liittää service next -etävalvontaan.

Ulkoasenteinen kylmävesiasema ei tarvitse erillistä nestejäähdytintä.

Kaukokylmä

– Asuinkerrostalon jäähdytys kaukokylmäverkostolla.

– Lämmitys muu, esim. kaukolämpö.

-Kaukokylmäverkosto on tyypillinen ratkaisu keskusta-alueilla. Kaukokylmä on energialaitoksen myymä palvelu, joka toimii vastaavasti kuin kaukolämmitys. Kaukokylmään liittyessä kiinteistön tekniseen tilaan asennetaan kaukokylmäkeskus. Kaukokylmän kustannukset perustuvat energialaitoksen liittymismaksuun, perusmaksuun ja energiamaksuun.

Kaukokylmäverkoston lämpötila poikkeaa perinteisestä vedenjäähdytyskoneilla toteutetusta jäähdytysjärjestelmästä korkeammalla lämpötilalla. Korkeampi lämpötila korostuu keskikesän kuumilla ja kosteilla ilmoilla, jolloin jäähdytysjärjestelmän kosteudenpoisto ei ole niin tehokasta ja ilma voi tuntua painostavalta, kun ilmankosteus on suuri.

Chiller puhallinkonvektorien patterireititys valitaan verkoston lämpötason mukaan. Optimaalinen reititys mahdollistaa energiatehokkaan lämmönsiirron, tämän vuoksi sama patteri ei sovi eri lämpötasoille. Varmistu, että sinulla on oikea energiatehokas patteri eri verkostolämpötiloihin.

Kaukokylmäverkoston tyypillinen ongelma on, että kiinteistön laitteistot eivät tuota suunnitelman mukaista lämpötilaeroa, jolloin kaukokylmäverkostossa saman tehon siirtämiseen tarvitaan tarpeettoman suuri virtaama, joka johtaa ylimääräisiin pumppauskuluihin.

Ilma-vesilämpöpumppu jäähdytykseen:

Ilma-vesilämpöpumppua voidaan käyttää kesäaikaiseen jäähdytykseen silloin kun lämmitystä ei tarvita. Ilma-vesilämpöpumppu voidaan mitoittaa joko jäähdytys- tai lämmitystarve edellä.

Ilma-vesilämpöpumppu voidaan mitoittaa rakennuksen jäähdytystarpeen mukaan, jolloin erillistä vedenjäähdytyskonetta ei tarvita. Tällöin ilma-vesilämpöpumppu tuottaa rakennuksen jäähdytyksen ja jäähdytyskauden ulkopuolella se tuottaa kiinteistöön lämpöenergiaa ja pienentää ostettavan energian määrää.

Lämmitystarpeen mukaan mitoitettu ilma-vesilämpöpumppu mitoitetaan tyypillisesti noin puoleen rakennuksen mitoitustehosta, joka vastaa noin -5…0°C asteen tasapainolämpötilaa (lämpötila, jossa lämpöpumppu tuottaa rakennuksessa kaiken tarvittavan lämpöenergian). Ilma-vesilämpöpumpun rinnalle tarvitaan aina täysimääräisesti mitoitettu lämmitysjärjestelmä esim. kaukolämpö tai sähkökattila. Lämmityskauden ulkopuolella ilma-vesilämpöpumppua voidaan käyttää jäähdytykseen.

Tyypillinen sijainti ilma-vesilämpöpumpulle on rakennuksen vesikatto, varaaja ja välilämmönvaihdin suositellaan asennettavaksi sisätiloihin lämpöhukan minimoimiseksi. Ilma-vesilämpöpumppu on mahdollista liittää etävalvontaan

Maaviileä

Maalämpö/viilennys sopii kiinteistöihin, jotka eivät ole kaukolämpöalueella tai haluavat energiatehokkaan kiinteistökohtaisen lämmitys-/viilennysratkaisun.

Chiller puhallinkonvektoreiden etu maaviilennyksessä on se, että niiden patterit mitoitetaan toimimaan energiatehokkaasti mitoitetussa lämpötasossa, jolloin maasta saatavasta viilennyksestä saadaan energiaa hyödynnettyä tehokkaasti.