Sisäolosuhdetekijät

Jäähdytys on  olennainen osa nykypäivän rakentamisen korkeaa laatua ja hyvää asumismukavuutta. Tarjolla on useita erilaisia päätelaiteratkaisuja, joita vertailtaessa on hyvä tunnistaa sisäilman olosuhteeseen vaikuttavat tekijät.

  • Lämpötilan laskeminen helteellä on kaikista tärkeintä. Osa päätelaiteratkaisuista on suunniteltu jäähdytykseen ja osa viilennykseen. Jäähdytyksellä tarkoitetaan ratkaisua, jolla huoneen lämpötila saadaan pidettyä halutussa asetusarvossa lähes kaikissa olosuhteissa, kun taas viilennysratkaisu tarjoaa pienitehoisemman vastineen, jolla voi leikata suurimmat lämpötilannousut.
  • Kosteuden poistaminen kesähelteellä on oleellista. Normaalisti suhteellinen ilmankosteus on 40–50 %, mutta kesähelteellä se nousee 60 %:iin, jolloin kosteus ei haihdukkaan iholta ja olo tuntuu tukalalta. Korkea ilman kosteusprosentti madaltaa kondensoimattomien ratkaisujen tehoa tai pahimmassa tapauksessa estää niiden toiminnan kokonaan, jotta vesivahinkoja ei syntyisi.
  • Vedon tunne on epämiellyttävää. Jos viileä ilma puhalletaan suoraan huoneilmaan tai oleskelualueen pinta hohkaa kylmää, tuntuu huone vetoiselta. Tasainen miellyttävä huoneilma saavutetaan ohjaamalla viileä ilma kattopintaa pitkin huoneeseen, jolloin se sekoittuu tasaisesti lämpimään ilmaan ennen oleskelualueelle laskeutumista.
  • Hiljainen äänitaso tulee esille yöllä, kun muut äänet hiljenevät. Portaattomasti säätyvä automatiikka pitää huoneilman tasaisesti asetusarvossaan estäen häiritsevän äänitason vaihtelun.
Puhallinkonvektori
Ilmalämpöpumppu
Tuloilmaviilennys
Lattiaviilennys
Jäähdytys Jäähdytys Viilennys Viilennys
Viilennysteho +++
Oikein mitoitettu puhallinkonvektori älykkäällä automaatiolla takaa tehokkaan ja oikea-aikaisen viilennyksen.
+++
Ilmalämpöpumpuilla saavutetaan usein hyvä viilennysteho nopeasti.
+
Viilennysteho jää vaatimattomaksi, sillä ilmamäärää ei voi kasvattaa riittävästi energiatehokkuuden kärsimättä, eikä tuloilman lämpötilaa tiputtaa kondenssiriskin takia.
+
Viilennysteho vaihtelee riippuen valitusta lattiamateriaalista. Viilennystehon aikaansaanti vaatii pitkän reagointiajan.
Äänitaso +++
Portaattomasti säädettävällä puhaltimella ja virtauksilla varustettu, oikein mitoitettu puhallinkonvektori on hiljainen mutta tehokas ratkaisu huoneilman viilennykseen.
+
Ulkoyksikkö on usein äänekäs ja tuottaa lämpöä. Teho kasvaa portaittain sisäyksikössä, jolloin äänenpaineen vaihtelu on suuri myös sisätiloissa.
+
Välttävänkin jäähdytystehon aikaansaaminen vaatii erittäin korkeatehoisen ilmanvaihdon. Tehon kasvaessa äänitaso nousee ja energiatehokkuus laskee.
+++
Lattiaviilennyksessä ei käytetä puhallusta tehostamaan viilennystä tai kierrättämään ilmaa, joten teknologia on äänetön.
Integroitavuus +++
Puhallinkonvektoreista näkyviin jää vain säleikkö ja käyttöliittymä (säädin). Ei rajoita sisustusratkaisuja. Voidaan kytkeä tuloilmaan. Toimii myös tuloilman vaimennuskammiona.
+
Sekä sisä- että ulkoyksikkö jäävät kokonaan näkyville. Parvekkeelle asennettu ulkoyksikkö lämmittää parveketta ja aiheuttaa ääni- ja tärinähaittoja
++
Integroituu tuloilmakoneeseen tai poistoilmalämpöpumppuun.
++
Lattiaviilennys jää lattian alle piiloon. Rajoittaa kuitenkin sisustusratkaisuja merkittävästi, sillä tekstiilit heikentävät viilennystehoa jopa 50%.
Ekologisuus ja turvallisuus +++
Huoneistossa kiertää pelkkä vesi. Puhalluksella tehostettu viilennys, sekä portaattomalla tehonsäädöllä varustettu puhallinkonvektori on energiatehokas ja turvallinen ratkaisu. Mahdollistaa energiankierrätyksen.
+
Huoneistokierrossa kylmäaineet, jotka myrkyllisiä, sekä usein myös palavia. Energiankierrätys ei ole mahdollista.
++
Isoissa vesi/Ilma ratkaisuissa mahdollista kierrättää energiaa.
PILP-laitteissa kohtuullinen energiatehokkuus, mutta kylmäaineet kiertävät huonetilassa.
++
Huoneistokierrossa pelkkä vesi. Suuren vesivolyymin sekä lattiarakenteen viilentäminen vaatii kuitenkin aikaa ja energiaa.
Kosteudenpoisto +++
Poistaa kosteutta helteellä tarpeeksi, mutta ei kuitenkaan liian paljon. Suhteellinen kosteus jää oikealle tasolle ja miellyttävä lämpötilan tunne saavutetaan.
++
Poistaa kosteutta tehokkaasti, kuivattaen ilmaa liiankin paljon. Tämän johdosta lämpötilaa pidetään hyvin alhaalla, mikä aiheuttaa liian isoja kosteuseroja eri tilojen välillä.
++
Poistaa kosteutta helteellä kohtalaisesti, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Hyvän tason saavuttamiseksi tulisi patterin pintalämpötila saada riittävän alas, jotta kosteus tiivistyisi. Oikeaoppinen ratkaisu vaatisi jälkilämmityksen.

Ei poista kosteutta. Lattian lämpötilan tulee olla yli kastepisteen. Lisäksi lämpötila on mukavuus tekijä
Vedottomuus +++
Portaattomalla tehonsäädöllä ja oikein suunnitellulla puhallussäleiköllä varustettu puhallinkonvektori takaa vedottoman viilennyksen.
+
Kylmäaineen virtaus sisäyksikön patterissa aiheuttaa liian kylmän puhalluksen.
Suora puhallus sekä portaittainen puhalluksen tehonsäätö tekee viilennyksestä liian aggressiivisen.
++
Ei aiheuta vedon tunnetta, mutta ei myöskään miellyttävää viileyttä.
++
Puhalluksen puuttuessa teknologia on vedoton. Monet, ja erityisesti ikäihmiset, kokevat kuitenkin viileän lattian epämukavaksi.