Kerrostalon jäähdytyksen suunnittelu

 1. Asunnon olosuhdevaatimus
 2. Simuloidaan jäähdytystarve
 3. Valitaan kylmänlähde ja mitoitetaan kylmäntuotto (Option-valintaohjelma)
 4. Päätelaitevalinta
 5. Mitoitetaan huoneiston päätelaitteet (Option-valintaohjelma)
 6. Suunnitellaan jäähdytysvesiverkosto

1. Asunnon olosuhdevaatimus

Suomessa on varsin vakiintuneet käytännöt asuintalojen lämpötilaolosuhteille lämmityskaudella, mutta jäähdytyksen tarpeeseen on herätty varsin hitaasti. Asuntojen kesäajan ylilämpenemiseen vaikuttavat merkittävimmin auringon säteilyenergia ja asunnon sisällä toiminnasta aiheutuvat lämpökuormat. Olosuhdevaatimusta määriteltäessä kannattaa katse suunnata 30 vuoden päähän.

Käyrät esittävät ilmastonmuutosmallin keskiarvoa neljälle eri RCP-kasvihuonekaasuskenaariolle. (RCP = Kasvihuonekaasupitoisuuksien mahdolliset kehityskulut)

2. Jäähdytystarpeen simulointi

Asuinkerrostalon jäähdytysteho on simuloitava aina tapauskohteisesti

 • Jäähdytystarpeeseen vaikuttavat Ikkunoiden koko, eristävyys, ilmansuunta, ulkoiset aurinkosuojaukset sekä sisäiset kuormat laitteista ja ihmisistä.
 • Tyypillinen asuntojen jäähdytystarve on noin 20-40W/m².
 • Varmista, että asuntojen väliset jäähdytystehot eroavat eri ilmansuuntien mukaisesti. Identtisten asuntojen jäähdytystarpeessa voi olla jopa kaksinkertainen ero länsi- ja pohjoispuolella.

Esimerkkilaskelma

Huoneistojäähdytysjärjestelmä: 1 kpl Grand

Huoneistojäähdytysjärjestelmä: 1 kpl Grand

Jäähdytystarve:

 • Jäähdytettävää pinta-alaa 41m²
 • ikkunapinta-ala 8,2m²
 • Ikkunapinta-ala / lattiapinta-ala 20%

Ikkunat etelän suuntaan:

 • Normaali ikkuna 1520 W (37W/m²)
 • Aurinkosuojaikkuna 1110 W (27W/m²)

Ikkunat pohjoisen suuntaan:

 • Normaali ikkuna 900 W (22W/m²)
 • Aurinkosuojaikkuna 780 W (19W/m²)

Jäähdytysteho

 • Kokonaisjäähdytysteho = Tuntuva jäähdytysteho + latentti jäähdytysteho
 • Tuntuva jäähdytysteho = Lämpötilaa alentava jäähdytysteho
 • Latentti jäähdytysteho = Ilmaa kuivaava jäähdytysteho

3. Valitaan kylmänlähde ja mitoitetaan kylmäntuotto

Kylmänlähde

 • Tyypillinen kylmänlähde on kylmävesiasema, kaukojäähdytys tai lämpöpumppuratkaisu.
 • Kylmänlähteiden valinnassa on tärkeää huomioida halutut sisäolosuhteet. Matalampi jäähdytysveden lämpötila takaa suuremman jäähdytystehon ja kosteudenhallinnan.
 • Jäähdytysverkoston lämpötilan valinta tehdään tapauskohtaisesti

Jäähdytysratkaisun kylmänlähteet >>

Mitoitus Option-valintaohjelmalla

Chillerin valintaohjelman avulla voi helposti ja tarkasti mitoittaa kylmävesiaseman tai lämpöpumpun tehon tarpeen.

Valinnan jälkeen ohjelma tarjoaa suunnittelijan käyttöön tarkat mittakuvat, sähkökuvat, toimintakaavion ja teknisen valinnan.

Option valintaohjelma >>

4. Päätelaitevalinta

Päätelaitevertailu

Tarjolla on useita erilaisia päätelaiteratkaisuja, joita vertailtaessa on hyvä tunnistaa sisäilman olosuhteeseen vaikuttavat tekijät kuten jäähdytysteho, kosteudenpoisto, äänitaso ja vedottomuus sekä arkkitehtoninen integroitavuus. Kokosimme päätelaitteista vertailutietoa päätöksen tueksi. Vertailuun pääset tästä>>

Asuntojäähdytys Chiller puhallinkonvektoreilla

Valmistamissamme puhallinkonvektoreissa patterit eroavat eri mitoituslämpötilojen ja tehontarpeen mukaan. Näin tarjoamme asiakkaillemme vain kohteeseen optimoituja laitteita, emme tee kompromisseja.

Yhteistä kaikille Chillerin puhallinkonvektoreille:

 • Portaaton tehonsäätö
 • Selkeä käyttöliittymä
 • Pitkä suodattimen vaihtoväli. Suodatin on vekattu, joka ansiosta suodatinpintaa on moninkertaisesti perinteiseen tasosuodattimeen verrattuna.
 • Laajat lisävarustevalikoimat
 • Laitevalmistajan pitkä varaosien saatavuus

Olohuoneen otsapintaan suosittelemme Block tai Grand puhallinkonvektoria, josta käyttäjälle näkyy vain yhtenäinen imu- ja puhallusilman säleikkö. Suuremmissa asunnoissa voidaan tarvita lisäksi eteis-/aulatilojen alakattoalueelle Box puhallinkonvektoria, jonka Inline säleikkö asettuu täydellisesti linjaan alakattomoduulin kanssa.

Tavanomaisissa asunnoissa yleisten tilojen jäähdytyksellä saavutetaan hyvä olosuhde, jos makuuhuoneiden ovet pidetään auki, eikä ikkunoiden kautta tuleva lämpökuorma ole suhteettoman suuri (RT- 50-10910).

Chiller puhallinkonvektorit >>

Uusi Block Front puhallinkonvektori

 • ei tarvetta erilliselle huoltoluukulle
 • tyylikäs arkkitehtuuriin sulautuva säleikkö
 • puhallinkonvektorin voi asentaa vasta, kun sille on tarvetta
 • nopea asentaa ja helppo huoltaa
 • hiljainen, mutta tehokas
 • säädettävä sivuttainen ilmanohjaus

Päätelaitteen mitoitus

Suunnittelijoilla on pääsy mitoitusohjelmaamme, jonka avulla mitoittaminen on nopeaa ja vaivatonta.

Chillerin Option valintaohjelman avulla voi tarkasti mitoittaa Block, Box, Grand tai Studio puhallinkonvektorit sopimaan kohteeseen.

 • Puhallinkonvektorin mitoitus tuntuvan jäähdytystehon mukaan, ellei toisin mainita.
 • Nestevirta suunnitelmiin kokonaistehon mukaisesti teknisestä valinnasta.
 • Suosittelemme aina kondensoivaa jäähdytystä, sillä kastepisteohjattu verkosto ei kuivaa huoneilmaa eikä takaa jäähdytystä silloin, kun sitä eniten tarvitaan.
 • Kondenssiriskien minimoimiseksi on suositeltavaa varustaa puhallinkonvektori kondenssikoholla (tehdasasenteinen lisävaruste), joka pysäyttää jäähdytyksen, jos viettoviemäri ei vedä.
 • Modbus-automatiikka (VariPro) ja paineriippumaton 2-tieventtiili takaa suunnitellun olosuhteen loppukäyttäjälle ilman lämpötilahuojuntaa.

Valinnan tuloksena ohjelma tarjoaa suunnittelijan käyttöön tarkat mittakuvat, sähkö- ja toimintakaavion sekä teknisen valinnan kattavilla teknisillä tiedoilla. Teknisestä valinnasta löytyy tietomallinnusta varten linkki valitun puhallinkonvektorin MagiCad-objekteihin DXF- ja RFA-muodoissa.


MagiCloud objektit

 • Puhallinkonvektorien tietomallit on ladattavissa MagiCloudista, linkki tietomalliin löytyy teknisestä valinnasta.
 • Paineriippumaton 2-tieventtiili lisätään suunnitelmiin erikseen ”TA-Modulator Slider 160”
 • Tietomallit MagiCadiin ja Revitiin DXF- ja RFA-muodossa.

Kokonaisuudessaan uusittu BIM-kirjasto on käytettävissä myös suoraan MagiCloudista tai MagiCADistä.

6. Jäähdytysverkoston mitoitus paineriippumattomalla 2-tieventtiilillä

 • Tehdasasenteinen ja esisäädetty paineriippumaton venttiili takaa oikean tehoa vastaavan virtaaman puhallinkonvektorille, myös osatehoilla.
 • Varmista, että paineriippumattomalle venttiilille on käytettävissä painetta sen tarvitsema paine. Tarvittava paine löytyy teknisestä ajosta.
 • Suunnittele verkosto pumpulla, jossa vaihtuva virtaama.
 • Tyypillisessä verkostossa linjasäätöventtiilit suunnitellaan päähaaroihin, laitekohtaisia linjasäätöventtiileitä ei tarvita.