Chillquick Deco kylmävesiasema

 

Ulkoasenteinen Chillquick Deco on energiatehokas portaattomasti säätyvä kylmävesiasema. Ratkaisu säästää konehuonetilaa. Aina erillistä konehuonetta ei edes tarvita. Laite voidaan toimittaa sisäyksiköllä, joka varustellaan tarpeeseen sopivaksi vesipiirien osalta. Tämä mahdollistaa jäähdytyksen useassa eri lämpötasossa.

Kustannustehokas ja nopea asentaa

Chillquick-kylmävesiasema mahdollistaa lyhyen läpimenoajan työmaalla. Aikasäästö on huomattava verrattuna perinteiseen vedenjäähdytysjärjestelmään. Läpimenoa nopeuttavat erityisesti tehdasvalmis sisäyksikkö ja tehtaalla suoritetut järjestelmätestaukset. Kentällä tarvitaan vain laiteparin liittäminen toisiinsa sekä kiinteistön jäähdytysverkostoihin.

Helppokäyttöinen laitepari

Laiteparina toimivat sisä- ja ulkoyksikkö keskustelevat saumattomasti keskenään. Molempia yksiköitä ohjataan keskitetysti sisäyksikköön integroidusta käyttöliittymästä. Tämä yksinkertaistaa laitteen käyttöä sekä automaatiota.

Tehokas kuivaus

Kuivauksen tehokkuus varmistetaan käyttämällä järjestelmän kylmintä väliainetta suoraa kuivatuspatterissa. Ratkaisulla saavutetaan useita asteita alhaisempi lämpötaso kuivauskäytössä.

Toiminnalliset vaihtoehdot

Kylmävesiasema vapaajäähdytyksellä, portaaton säätö
Kylmävesiasema ilman vapaajäähdytystä, portaaton säätö
Vedenjäähdytin vapaajäähdytyksellä, portaaton säätö
Vedenjäähdytin ilman vapaajäähdytystä, portaaton säätö

Tehoalue

< 200 kW

Energiatehokas portaaton kompressori ja vapaajäähdytys

Chillquick Deco -kylmävesiaseman energiatehokkuus perustuu portaattomaan kompressorin säätöön. Laitteeseen on mahdollista yhdistää vapaajäähdytys, jolloin koneellisen jäähdytyksen käyttöaika vähenee ja aikaansaadaan huomattavaa energiasäästöä.

Option-valintaohjelma auttaa laitevalinnoissa

Ohjelma on suunniteltu helpottamaan tuotteiden mitoitusta ja valintaa. Ratkaisun valittuasi ohjelma tarjoaa käyttöösi mittakuvat, sähkökuvat, toimintakaavion ja teknisen valinnan. Option-valintaohjelman käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Myönnämme käyttöoikeudet LVI-suunnittelijoille.