Chillquick Deco

Ulkoasenteinen Chillquick Deco -kylmävesiasema säästää konehuonetilaa. Aina erillistä konehuonetta ei edes tarvita. Laite voidaan varustaa tarpeen mukaisella sisäyksiköllä, joka varustellaan tarpeeseen sopivaksi vesipiirien osalta. Tämä mahdollistaa jäähdytyksen useassa eri lämpötasossa.

Tehokas kuivaus

Kuivauksen tehokkuus varmistetaan ohittamalla välisiirrin ja käyttämällä järjestelmän kylmintä väliainetta suoraa kuivatuspatterissa. Ratkaisulla saavutetaan useita asteita alhaisempi lämpötaso kuivauskäytössä.

Helppokäyttöinen laitepari

Laiteparina toimivat sisä- ja ulkoyksikkö keskustelevat saumattomasti keskenään. Molempia yksiköitä ohjataan keskitetysti sisäyksikköön integroidusta käyttöliittymästä. Tämä yksinkertaistaa laitteen käyttöä sekä automaatiota.

Energiatehokas portaaton kompressori ja vapaajäähdytys

Chillquick Deco -kylmävesiaseman energiatehokkuus perustuu portaattomaan kompressorin säätöön. Laitteeseen on mahdollista yhdistää vapaajäähdytys, jolloin koneellisen jäähdytyksen käyttöaika vähenee ja aikaansaadaan huomattavaa energiasäästöä.

Kustannustehokas ja nopea asentaa

Chillquick-kylmävesiasema mahdollistaa lyhyen läpimenoajan työmaalla. Aikasäästö on huomattava verrattuna perinteiseen vedenjäähdytysjärjestelmään. Läpimenoa nopeuttavat erityisesti tehdasvalmis sisäyksikkö ja tehtaalla suoritetut järjestelmätestaukset. Kentällä tarvitaan vain laiteparin liittäminen toisiinsa sekä kiinteistön jäähdytysverkostoihin.

Toiminnalliset vaihtoehdot

Kylmävesiasema vapaajäähdytyksellä, portaaton säätö
Kylmävesiasema ilman vapaajäähdytystä, portaaton säätö
Vedenjäähdytin, portaaton säätö

Tehoalue

>200 kW