Toimintapolitiikka

Koja Group on vastuullinen perheyritys, joka tarjoaa asiakkailleen älykkäitä ja energiatehokkaita ilmankäsittelyratkaisuja laivoihin ja kiinteistöihin sekä puhallinratkaisuja teollisuuteen.

Toimintapolitiikka kattaa koko Koja Groupin, johon kuuluu emoyhtiö Koja-Yhtiöt Oy:n lisäksi Koja Oy ja Chiller Oy sekä näiden tytäryhtiöt ja toiminnot.

Haluamme turvata liiketoiminnan jatkuvuuden ja kannattavan kasvun. Haluamme yrityksenä olla edistyksellinen, tunnettu kyvystämme ja halustamme huolehtia tuotteidemme ja palvelujemme laatu-, turvallisuus- ja ympäristöasioista. Yrityksen johto asettaa päämäärät ja seuraa niiden toteutumista sekä resurssien riittävyyttä. Nämä päämäärät ohjaavat päätöksentekoamme ja toimintaamme. Henkilöstön osaamisella on keskeinen osuus päämääriemme toteutuksessa.

Toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. Yhteistyössä edellytämme sidosryhmiämme noudattamaan ja tukemaan asettamiamme laatu-, turvallisuus- energia-, ja ympäristövaatimuksiamme, omien päämääriemme tueksi.

Noudatamme kaikessa toiminnassamme yhteiskunnan asettamia velvoitteita ja vaatimuksia.

Laatu

Haluamme varmistaa pysyvät asiakassuhteet, palvelukyvykkyyden, kilpailukyvyn jatkuvan kehittämisen ja osaavan henkilöstön. Kehitämme toimintaamme Lean menetelmän huomioiden ja pyrimme turvaamaan liiketoiminnan kannattavuuden nyt ja tulevaisuudessa.

Tuotteen ja palvelun laadun varmistamiseksi noudatamme jatkuvan parantamisen periaatteita.

Turvallisuus

Turvallisuuspäämäärämme on turvallinen ja ergonominen työpaikka. Turvallisuusnäkökohtien jatkuva huomioiminen ja henkilöstön koulutus ovat keskeinen osa johtamisjärjestelmäämme. Haluamme varmistaa henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille turvallisen ja miellyttävän työympäristön.

Ympäristö ja energia

Tavoitteenamme on ympäristön kuormituksen jatkuva minimointi ja energiatehokkuuden huomioiminen kaikessa toiminnassamme globaalisti. Haluamme vastata asiakkaiden tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Siksi kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja palveluitamme huomioiden niiden koko elinkaaren aikaisen ympäristövaikutuksen.

Omassa toiminnassamme pyrimme hiilijalanjäljen tunnistamiseen ja pienentämiseen sekä asiakkaan hiilikädenjäljen tunnistamiseen ja kasvattamiseen. Päämääränämme on energiankulutuksen pienentäminen ja kestävien energiamuotojen käytön lisääminen.

Tämän toimintapolitiikan on Koja-Yhtiöt Oy:n hallitus hyväksynyt ja se on tiedotettu koko konsernin henkilöstölle. Yrityksemme koko henkilökunta osallistuu tämän toimintapolitiikan toteutukseen.