Rehti eettinen ilmoituskanava

REHTI eettinen kanava edistää yhtiöidemme toiminnan avoimuutta, luotettavuutta ja eettisyyttä. Nimensä mukaisesti rehtiä peliä. Kanavan käyttöönotto perustuu Euroopan Unionin Whistleblow-direktiiviin ja toteuttajana toimii ulkopuolinen palveluntuottaja Webropol Oy. Kanava kattaa Koja-Yhtiöt Oy -konsernin sisältäen Koja-Yhtiöt Oy:n, Koja Oy:n tytäryhtiöineen sekä Chiller-konsernin.

REHTI kanavan kautta voi tehdä ilmoituksen mahdollisesta eettisten toimintatapojen vastaisesta toiminnasta. Tällaista toimintaa ovat erityisen vakavat väärinkäytösepäilyt sekä asiaton tai laiton toiminta (esim. ympäristörikos, korruptio), jotka täyttävät rikosepäilyksen tunnusmerkit. Ilmoitusjärjestelmää ei saa käyttää epäasiallisiin tarkoituksiin. Perättömästä ilmoituksesta ilmoituksen jättäjä voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen. Asiakaspalautteet, reklamaatiot tai henkilöstöasiat eivät kuulu REHTI kanavaan, vaan ne tulee osoittaa asianmukaisille tahoille yrityksessä.

Kuka tahansa organisaation työntekijöistä, sidosryhmistä tai organisaation ulkoisista henkilöistä voi tehdä ilmoituksen luottamuksellisesti. Ilmoitus REHTI kanavaan tehdään nimettömänä tai ilmoittajan halutessa yhteystiedoin varustettuna. Mitä yksityiskohtaisempi ilmoitus on, sitä paremmin väärinkäytösepäilyä voidaan tutkia. Yritys selvittää ilmoitusten perusteella mahdolliset väärinkäytökset, mikäli ilmoitukset osoittautuvat aiheellisiksi. Kaikista ilmoituksista toimitetaan ilmoittajalle vastaanottokuittaus.

Ilmoittajalle annetaan palaute toimista, joita ilmoituksen perusteella on toteutettu tai aiotaan toteuttaa sekä kyseisten jatkotoimien perusteet. Palaute annetaan viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottoilmoituksesta.

Ilmoituksen tekeminen

Voit jättää ilmoituksen mahdollisesti havaitsemastasi väärinkäytöksestä alla olevan ilmoituslinkin kautta anonyymisti tai omalla nimelläsi. Seuraa lomakkeessa olevia ohjeita.

Ilmoituksen jättämisen jälkeen saat ruudulle tunnuksen ja salasanan seurataksesi ilmoituksen käsittelyä. Säilytä nämä tunnukset, sillä niitä ei voi palauttaa. Linkki >>

Ilmoituksen seuranta

Voit seurata ilmoituksesi käsittelyä ilmoituksen tekemisen yhteydessä saamasi tunnuksen ja salasanan avulla. Linkki >>