Chillquick Eco

Energiatehokas

Chillquick Eco -kylmävesiasema sisältää neljä kompressoria, joilla tuotetaan energiateohkas neliportainen tehonsäätö. Osatehoilla käynnissä on vain halutun tehon tuottamiseen tarvittavat kompressorit. Energiatehokkuutta saadaan edelleen nostettua yhdistämällä laitteeseen vapaajäähdytys, jolla hyödynnetään kylmää ulkoilmaa jäähdytyksen tuottamiseen.

Luotettava kohteen mukainen kokonaisratkaisu

Chillquick Eco on luotettava kaksipiirinen kylmävesiasema, jonka neljä kompressoria täydentää toimintavarmuutta haastavissakin tilanteissa. Kylmävesiasema toimitetaan tehdastestattuna ja toimintavalmiina kokonaisuutena. Chillquick-vesiasemaratkaisu on aina Chillerin tehdasstandardien mukainen.

Laite on varusteltavissa kattavasti ja kohteen erityisvaatimuksia vastaavaksi vesipiirin, automaation, sähköisten varusteiden sekä muiden lisävarusteiden osalta. Laite voidaan toimittaa tarvittaessa ilman vapaajäähdytystä. Laitetoimituksen sisältö määritetään tarvetta vastaavaksi Option-valintaohjelmassa

Kustannustehokas ja nopea asentaa

Chillquick-kylmävesiasema mahdollistaa lyhyen läpimenoajan työmaalla. Aikasäästö on huomattava verrattuna perinteiseen vedenjäähdytysjärjestelmään. Läpimenoa nopeuttavat erityisesti tehtaalla suoritetut järjestelmätestaukset ja toiminnan varmistaminen. Käyttöönoton jälkeen laitteen toimintaa voidaan seurata teollisen internetin kautta. Tämä mahdollistaa toiminnan optimoinnin sekä huoltokustannusten ja toiminnan keskeytyksistä aiheutuvien menetysten minimoinnin. Näin luodaan etuja laitoksen koko elinkaaren ajalle.

Toiminnalliset vaihtoehdot

Kylmävesiasema vapaajäähdytyksellä, portaallinen säätö
Kylmävesiasema ilman vapaajäähdytystä, portaallinen säätö
Vedenjäähdytin, portaallinen säätö

Tehoalueet

80 – 354 kW

Option-valintaohjelma auttaa laitevalinnoissa

Ohjelma on suunniteltu helpottamaan tuotteiden mitoitusta ja valintaa. Ratkaisun valittuasi ohjelma tarjoaa käyttöösi mittakuvat, sähkökuvat, toimintakaavion ja teknisen valinnan. Option-valintaohjelman käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Myönnämme käyttöoikeudet LVI-suunnittelijoille.