Kylmänlähteenä kylmävesiasema

 

Jäähdytyksen siirrossa puhdas vesi

Kylmävesiasema on kiinteistön oma kylmänlähde. Se sijoitetaan joko taloyhtiön konehuoneeseen tai katolle. Jäähdytys jaetaan päätelaitteiden kautta huoneistoihin.

Kylmävesiasemaa käytettäessä asunnoissa kiertää turvallisesti puhdas vesi syttyvien ja myrkyllisten kylmäaineiden sijaan.

 

Tehokas jäähdytys ja ihanteellinen sisäilma

Päätelaitteena Chillerin puhallinkonvektori tuottaa ihanteellisen sisäilman. Puhallinkonvektori mitoitetaan kylmävesiasemaverkoston lämpötason mukaan ja näin saavutetaan optimaalinen sisäilman olosuhde ja energiatehokas lämmönsiirto. Kylmävesiasemalla saavutetaan alhaisenkin jäähdytysveden lämpötila, jolloin kosteudenpoisto huoneilmasta on tehokkaampaa, kuin esimerkiksi kaukojäähdytysverkostoissa.

Kylmävesiasema tarvitsee rinnalleen nestejäähdyttimen, jolla siirretään lauhde-energia ulkoilmaan. Nestejäähdyttimen sijoitus on tyypillisesti kiinteistön katolla.

 

Kylmävesiasema

  • Kiinteistön oma kylmänlähde
  • Asunnoissa kiertää puhdas vesi
  • Puhallinkonvektori optimoitu kylmänlähteen mukaan
  • Tehokas kosteuden poisto