VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA

Olemme omistajina sitoutuneita yritykseen seuraavat 100 vuotta. Se on kolme sukupolvea. En tiedä onko Suomessa vastaavan konkreettisen sitoumuksen tehneitä perheyrityksiä. Tätä tavoitetta tukemaan olemme 2019 tehneet Osakassopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää yhtiötä sekä pitää se elinkelpoisena ja suvun omistuksessa sukupolvenvaihdosvaiheet ylittäen. Vuonna 1935 perustettu yhtiömme on ollut yli 20 vuotta kolmannen polven omistuksessa ja syksyllä 2019 joukkoon liittyivät ensimmäiset neljännen polven edustajat.

JOSKUS PITÄÄ MENNÄ KAUAS, JOTTA NÄKEE LÄHELLE!

Koin herätyksen perheyrityksen merkityksestä, kun työskentelin 2010 – 2013 Saksassa. Siellä talouden selkäranka ja kansainvälinen kilpailukyky rakentuvat vahvasti perheomisteisten yritysten varaan. Monet niistä ovat ns. Mittelstand-yrityksiä eli teollisuusyrityksiä / konserneja, joiden globaali työllisyys on 250 – 500 henkilöä, työvoimasta suurin osa on kotimaassa, mutta useimmat myyvät pääosan tuotteistaan kansainvälisesti B2B-markkinoille. ETLA selvitti asiaa Suomen osalta 2015 ja löysi kaikkiaan vain 51 ns. Mittelstand-yritystä, mutta mikä hienoa, Koja oli yksi näistä yhtiöistä!

OMISTAJINA ARVOSTAMME HENKILÖSTÖÄ

Luotamme ja uskomme henkilöstömme osaamiseen. Siksi olemme viime vuosina uskaltaneet investoida rohkeasti kotimaahan 30 miljoonaa euroa tuotantoon ja R&D keskukseen aikana, jolloin monet muut yritykset odottivat parempia taloudellisia aikoja investoinneille tai päättivät investoida halvempien kustannusten maihin. Lisäksi olemme ostaneet kotimaisen vahvan tukijalan eli Chiller-konsernin. Jäähdytyksen tarve ja merkitys kasvaa globaalisti ja uskomme jäähdytyksen ja ilmanvaihto-osaamisen yhdistämisellä kansainväliseen kasvuun. Olemme painottaneet erityisesti sitä, että koko henkilöstö voisi kokea olevansa mukana vaikuttamassa strategiaan.

OMISTAJASTRATEGIA

Omistajien tahtotila tarkistetaan joka syksy. Omistajastrategia luo perustan konsernin operatiiviselle strategialle ja kehittämiselle. Kaiken kaikkiaan isoja teemoja omistajastrategiassa ovat vastuullinen perheyritys, ympäristöjohtajuus, kannattavaa kasvua asiakaslähtöisillä kilpailukonsepteilla Suomessa, lähialueilla ja globaalisti.  Voimme ottaa riskiä, mutta teemme sen riskit tiedostaen ja harkiten. Pidämme aina myös huolta yrityksen vakavaraisuudesta, sillä kansainvälinen liiketoiminta edellyttää vahvaa kassaa.

Omistajat linjaavat missä liiketoiminnassa konserni on mukana. Ydinkysymys on mitä konserni voi tarjota ilmaston lämpenemisen torjumiseen? Nyt vastaus on asiakaslähtöiset älykkäät, ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat ilmankäsittely- ja jäähdytysratkaisut sekä teollisuuden puhaltimet koko elinkaaren ajan kolmella strategisella bisnesalueella: kiinteistöt, laivat ja teollisuusratkaisut. Haluamme olla alan ympäristöjohtaja ja alan halutuin yhteistyökumppani. Missiomme on puhtaampi ja terveellisempi elinympäristö sekä pienempi hiilijalanjälki niin omassa toiminnassamme kuin tuotteissa ja ratkaisuissa asiakkaillemme.


Leena Aalto
toimitusjohtaja
Koja-Yhtiöt Oy