Varaa käyttöönotto

Jotta käyttöönotto toteutuu sujuvasti ja aikataulussa, pyydämme tarkastamaan alla olevassa asennustarkastuspöytäkirjassa mainitut seikat ja lähettämään lomakkeen meille täytettynä 2-4 viikkoa ennen käyttöönottopäivää.

Lomakkeella Chiller Oy varmistaa jäähdytyslaitteen / lämpöpumpun käyttöönottovalmiuden. Mikäli alla olevat kohdat todetaan käyttöönoton yhteydessä puutteellisiksi, eikä käyttöönottoa tämän vuoksi voida suorittaa, laskutetaan käyntiin kulunut aika tilaajalta erikseen. Laitteen käyttöönotto suoritetaan vasta sen jälkeen, kun alla esitetyt kohdat ovat suoritettuina, ja pöytäkirja on toimitettu Chillerille. Pöytäkirjan voi toimittaa Chillerille täyttämällä alla olevan nettilomakkeen, tai tulostamalla sivun alalaidasta ladattavan PDF-lomakeen ja toimittamalla se täytettynä (skannattuna tai valokuvatiedostona) sähköpostiosoitteeseen services@chiller.fi.

 

 

 

_

Palvelukuvaus

KäyttöönottopalveluSisältö
Kylmäainepiirin vuototarkastusx
Kytkentöjen tarkastusx
Virtaamien tarkastusx
Koekäyttöx
Säätimen asetusarvojen optimointix
Käynnistys- ja vuototarkastusraportitx
Kattava käytönopastusx

Ladattavat dokumentit