Kylmänlähteenä kaukokylmä


Kaukokylmäverkosto on tyypillinen ratkaisu keskusta-alueilla. Kaukokylmä on energialaitoksen myymä palvelu, joka toimii vastaavasti kuin kaukolämmitys. Kaukokylmään liittyessä kiinteistön tekniseen tilaan asennetaan kaukokylmäkeskus, josta jäähdytetty vesi siirretään huoneistoihin päätelaitteen, kuten puhellinkonvektorin kautta.

Kaukokylmäverkoston lämpötila poikkeaa perinteisestä vedenjäähdytyskoneilla toteutetusta jäähdytysjärjestelmästä korkeammalla lämpötilalla. Korkeampi lämpötila korostuu keskikesän kuumilla ja kosteilla ilmoilla, jolloin jäähdytysjärjestelmän kosteudenpoisto ei ole niin tehokasta ja ilma voi tuntua painostavalta, kun ilmankosteus on suuri.

Puhallinkonvektori optimoidaan kaukokylmäverkoston mukaan

Päätelaitteena Chillerin puhallinkonvektori tuottaa ihanteellisen sisäilman. Puhallinkonvektori mitoitetaan kaukokylmäverkoston lämpötason mukaan ja näin saavutetaan optimaalinen sisäilman olosuhde ja energiatehokas lämmönsiirto.

Miksi Chillerin puhallinkonvektori kaukokylmäkohteeseen?

Chiller puhallinkonvektorien patterireititys valitaan verkoston lämpötason mukaan. Optimaalinen reititys mahdollistaa energiatehokkaan lämmönsiirron, tämän vuoksi sama patteri ei sovi eri lämpötasoille. Varmistu, että sinulla on oikea energiatehokas patteri kaukokylmäverkoston lämpötiloihin.

Kaukokylmäverkostossa tyypillinen ongelma on, että kiinteistön laitteistot eivät tuota suunnitelman mukaista lämpötilaeroa, jolloin saman tehon siirtämiseen tarvitaan tarpeettoman suuri virtaama, joka johtaa ylimääräisiin pumppauskuluihin.


Kaukokylmä

  • Energiayhtiön kylmänlähde
  • Lauhde-energia kierrätetään kaukolämpöverkkoon
  • Asunnoissa kiertää puhdas vesi
  • Puhallinkonvektori optimoitu kylmänlähteen mukaan