Chillquick Light, ett kompakt köldbärarsystem

För små kontor, lager och industriella processer

Vanliga applikationer för köldbärarsystemet Chillquick Light är små kontor, butiker och industriprocesser med effekter på 5 till 20 kW. Systemet utvecklades för applikationer där i annat fall ett direktexpansionssystem skulle användas. I systemet Chillquick Light överförs bara rent vatten och inte köldmedier eller glykol, genom lokaler i vilka folk vistas.

Kompakt inomhusenhet

I detta kompakta system placeras pumpen, ackumulatortanken, förångaren, expansionskärlet och automatiken inomhus. Genom att installera de tekniska komponenterna inomhus säkerställer du störningsfri drift och förlänger produktens livslängd.

Energieffektiv utomhusenhet

Kondensorenheten i systemet Chillquick Light placeras utomhus. Kondensorenhetens energieffektivitet bygger på den steglösa styrningen av kylning och luftflöde.

Problemfri

Enheten Chillquick Light kräver mycket lite underhåll och det kan utföras inomhus.  Systemet är snabbt och enkelt att installera och driftsätta. Kylrörssystemet kan i stor utsträckning utföras med förslutna färdigtillverkade delar. PÅ så sätt kan lödning undvikas, vilket bidrar till att minska arbetet med heta komponenter på arbetsplatsen.

Alternativa funktioner

Köldbärarsystem, steglös styrning

Effektområde

5–20 kW