Behovsstyrte luftkondisjoneringsenheter for dataromskjøling

Fleksible og praktiske for dataromskjøling

Behovsstyrte luftkondisjoneringsenheter av typen Smart støtter en rekke installeringsmetoder. I tillegg kan den modulære strukturen tilpasses flere luftstrømningsretninger. De behovsstyrte luftkondisjoneringsenhetene har en design som gjør at luftstrømningen kan gå enten oppover eller nedover. Enhetene kan monteres på et hevet gulv, kobles til en kanal eller plasseres fritt i rommet.

Smart kan velges for ulike temperaturer og luftstrømninger. Lydnivået kan også brukes som et kriterium ved valg av maskinen.

Enhetene i L-serien har tekniske løsninger som gjør dem ideelle for mindre datasentre og maskinrom. XL-serien er optimert for væsketemperaturene brukt i fjernkjøling.

Pålitelig

Behovsstyrte luftkondisjoneringsenheter utstyrt med et dobbelt kjølesystem, kan tilkobles to separate kjølesystemer. Som følge av dette virker Smarts kjølefunksjon selv om ett av kjølevannsnettene ikke er i drift. I et nødstilfelle kan et automatisk backup-kjølesystem (tilvalg) slå inn og for eksempel bruke husholdningsvann for kjøling.

Energieffektiv og stillegående

Smart behovsstyrte luftkondisjoneringsenheter dimensjoneres alltid etter kundens spesifikasjoner for vann- og lufttemperaturer og luftstrømning for å oppnå optimale resultater. Det avanserte Opsjon-seleksjonsprogrammet gjør det mulig å spesifisere dimensjoneringen og få den mest energieffektive løsningen. EC-viftene i behovsstyrte Smart-luftkondisjoneringsenheter reduserer energiforbruket med 10 %. Enhetens innovative rammedesign garanterer stillegående drift.

Kjølekapasitet 5–130 kW

Standard funksjoner

Viftestyringsprinsipper
Konstant hastighet
Kontroll av trykkforskjell
Kontroll av konstant trykk
Kontroll av konstant luftstrømning
Fjernstyring
Temperaturkontroll
2-veisventiler
EC-vifter
Filterklasse EU4

Tilleggsutstyr

3-veisventiler
Luftfukter, velg kapasitet mellom 5 og 15 kg/t
Gjenoppvarming, elektrisk varmeelement
Filterklasse EU7
Kondenspumpe
Eksternt kar for kondensat
Luftstrømningsdemper
Monteringssokkel
Utstyr for luftutslipp: netting, grill
Sensor for romtemperatur og luftfuktighet installeres separat
Filtervern
Brannalarm
Lekkasjealarm
Service Next-fjernovervåkning
Busskoblinger: Modbus RTU og Modbus TCP
Gruppekontroll