Energieffektiv isvannsmaskin

 

En hypermoderne isvannsmaskin

Den nye isvannsmaskinen Chillquick Deco er betydelig mer kostnads- og energieffektiv enn de maskinene som for tiden er tilgjengelige på markedet. Isvannsmaskinen høye virkningsgrad skyldes dens trinnløse reguleringssystem. I tillegg kan en ny og dynamisk frikjølingsfunksjon integreres i systemet.

Energieffektiv trinnløs regulering

Energiutnyttelsen til Chillquick Deco-isvannsmaskin stammer fra den trinnløst variable kapasitetsreguleringen av alle kjølefunksjoner og -systemer, inkludert kompressoren, fordamperen, pumpen i kondensatorkretsløpet og den dynamiske frikjølingen.

Systemets hovedelement er den smarte utjevningstanken, en standard utstyrsdel som sørger for en adaptiv kjøleprosess. Kompressoren og dens trinnløse reguleringssystem gjør det mulig å bruke en mindre vannbuffertank og bygge et mer kompakt system.

Ny dynamisk frikjøling

Det kan bygges inn et nytt og dynamisk frikjølesystem i Chillquick Deco-isvannsmaskin for å oppnå mer energieffektiv kjøling. Det nye systemet veksler automatisk mellom frikjøling, kompressorkjøling og en kombinasjon av begge.

Lavere lydnivå

Maskinen er stillegående takket være dens optimale kjølesystem og kompressorer med trinnløs regulering, noe som eliminerer lyden av kompressorens stopp og start. Det lave lydnivået gir fleksibilitet ved plassering av maskinen

Funksjonsalternativer

Isvannsmaskin med frikjøling, trinnløst variabel kapasitetsregulering
Isvannsmaskin uten frikjøling, trinnløst variabel kapasitetsregulering
Vannkjøler med trinnløst variabel kapasitetsregulering

Kapasitetsområde

<220 kW