Chillquick Eco

Energieffektiv

Chillquick Eco- isvannsmaskin er utstyrt med fire kompressorer som gir en energieffektiv progressiv kapasitetsregulering i fire trinn. Ved lavere belastninger går bare de kompressorene som trengs for å generere den nødvendige ytelsen, til enhver tid. Enhetens energiutnyttelse kan forbedres ytterligere med frikjølefunksjonen som bruker kald utendørsluft i kjøleprosessen.

En komplett løsning, tilrettelagt for bruksområdet

Chillquick Eco er en pålitelig isvannsmaskin med dobbelt kretsløp og fire kompressorer for ekstra pålitelighet under alle omstendigheter. Den leveres fabrikktestet og satt sammen klar for bruk. Løsninger med Chillquick- isvannsmaskin tilvirkes alltid i henhold til Chillers fabrikkstandarder.

Enheten kan utstyres med et stort utvalg tilbehør for å dekke bruksområdets behov vedrørende vannkretsløp, automasjon, elektrisk tilbehør og andre ekstrafunksjoner. Ved behov kan enheten leveres uten frikjølefunksjon. Innholdet i leveransen kan defineres i Opsjon-seleksjonsprogrammet.

Kostnadseffektiv og enkel installering

Chillquick- isvannsmaskin reduserer nødvendig tid på stedet betraktelig. Sammenlignet med vanlige vannkjølesystemer spares betydelig tid. Prøvekjøringen og funksjonstestingen som utføres på fabrikken, spiller en viktig rolle i å forkorte installeringstiden på stedet. Etter idriftsettelse kan driften av systemet overvåkes og reguleres via IoT. Dette gir optimal drift og minimale tap som følge av nedetid, noe som gir fordeler gjennom hele systemets levetid.

Funksjonsalternativer

Isvannsmaskin med frikjøling, progressiv kapasitetskontroll med faste kontrolltrinn
Isvannsmaskin uten frikjøling, progressiv kapasitetskontroll med faste kontrolltrinn
Vannkjøler, progressiv kapasitetskontroll med faste kontrolltrinn

Kapasitetsområder

80–354 kW