Chillquick Eco

Chillquick Ecos utendørsenhet er en pålitelig isvannsmaskin med et firetrinns reguleringssystem. Løsningen sparer plass i maskinrommet. I mange tilfeller er det ikke behov for et eget maskinrom i det hele tatt. Systemet kan utstyres med en innendørsenhet med egendefinerbare vannkretsløp. Dette sørger for kjøling ved varierende temperaturer.

Kostnadseffektiv og enkel installering

Chillquick- isvannsmaskin reduserer nødvendig tid på stedet betraktelig. Sammenlignet med vanlige vannkjølesystemer spares betydelig tid. Funksjonstestingen utføres på fabrikken, og den fabrikkmonterte innendørsenheten spiller en viktig rolle i å forkorte installeringstiden på stedet. Det eneste som må gjøres på stedet, er å koble enhetene sammen og til eiendommens kjølevannsnett.

En brukervennlig kombinasjon

Innendørs- og utendørsenhetene kommuniserer harmonisk med hverandre. Begge enhetene styres på en sentralisert måte via et brukergrensesnitt som er integrert i innendørsenheten. Dette fører til en strømlinjet automasjon og gjør systemet brukervennlig.

Effektiv avfukting

For å sikre en effektiv avfuktingsprosess omgås mellomsystemet, og systemets kaldeste varmeutvekslingsmedium brukes i avfuktingscoilen. Denne løsningen sikrer at avfuktingen finner sted ved en temperatur som er flere grader lavere enn ellers.

Frikjøling

Systemet kan utstyres med en frikjølefunksjon som reduserer den mekaniske kjøletiden samlet sett, noe som bidrar til å spare energi.

Funksjonsalternativer

Isvannsmaskin med frikjøling, progressiv kapasitetskontroll med faste kontrolltrinn
Isvannsmaskin uten frikjøling, progressiv kapasitetskontroll med faste kontrolltrinn
Vannkjøler med frikjøling, progressiv kapasitetsregulering med faste reguleringstrinn
Vannkjøler uten frikjøling, progressiv kapasitetsregulering med faste reguleringstrinn

Kapasitetsområde

130–380 kW