Chillquick Deco

Fordi Chillquick Deco- isvannsmaskiner kan installeres utendørs, sparer den plass i maskinrommet. I mange tilfeller er det ikke behov for et eget maskinrom i det hele tatt. Systemet kan utstyres med en innendørsenhet som leveres med egendefinerbare vannkretsløp. Dette sørger for kjøling ved varierende temperaturer.

Kostnadseffektiv og enkel installering

Chillquick- isvannsmaskin reduserer nødvendig tid på stedet betraktelig. Sammenlignet med vanlige vannkjølesystemer spares betydelig tid. Funksjonstestingen utføres på fabrikken, og den fabrikkmonterte innendørsenheten spiller en viktig rolle i å forkorte installeringstiden på stedet. Det eneste som må gjøres på stedet, er å koble enhetene sammen og til eiendommens kjølevannsnett.

En brukervennlig kombinasjon

Innendørs- og utendørsenhetene kommuniserer harmonisk med hverandre. Begge enhetene styres på en sentralisert måte via et brukergrensesnitt som er integrert i innendørsenheten. Dette fører til en strømlinjet automasjon og gjør systemet brukervennlig.

Effektiv avfukting

For å sikre en effektiv avfuktingsprosess omgås mellomsystemet, og systemets kaldeste varmeutvekslingsmedium brukes i avfuktingscoilen. Denne løsningen sikrer at avfuktingen finner sted ved en temperatur som er flere grader lavere enn ellers.

Frikjøling og en energieffektiv kompressor med trinnløs regulering

Energiutnyttelsen til Chillquick Deco-isvannsmaskin er basert på trinnløst variabel kapasitetsregulering. Systemet kan utstyres med en frikjølefunksjon som reduserer den mekaniske kjøletiden samlet sett, noe som bidrar til å spare energi.

Funksjonsalternativer

Isvannsmaskin med frikjøling, trinnløst variabel kapasitetsregulering
Isvannsmaskin uten frikjøling, trinnløst variabel kapasitetsregulering
Vannkjøler med frikjøling, trinnløst variabel kapasitetsregulering
Vannkjøler uten frikjøling, trinnløst variabel kapasitetsregulering

Kapasitetsområde

<200 kW