Når varmt og avkjølt vann kreves samtidig og det foreligger en mulighet for å utnytte geotermisk varme eller avfalls-/overskuddsvarme, kan det å velge en varmepumpe med integrert buffertank (varmepumpestasjon) heve energiutnyttelsen til et helt nytt nivå.

Overlegen energiutnyttelse via gjenbruk og resirkulering

Når systemet eller bygningen er full av termisk energi, er det smarteste trekket å bruke den tilgjengelige energien istedenfor å kaste den. En Chiller-varmepumpestasjon forvalter energien ved å optimere energiflyten mellom kjølevann, oppvarmet vann, borehull, avfallsvarme og (om nødvendig) en tørrkjøler.
Resirkuleringen av energi gjør Chiller-systemet overlegent når det gjelder energiutnyttelse. Det er ulike scenarioer for energisirkulasjon, og i det enkleste tilfellet kjøles vannet med sikte på luftkondisjonering samtidig med at vann varmes opp for bruk til oppvarming.
I løpet av energiresirkuleringen overføres den overflødige termiske energien fra kjølevannssystemet til varmtvannssiden. Hvis varmesystemet trenger mer energi enn det kjølesystemet er i stand til å besørge, kan ekstra energi trekkes fra de geotermiske borehullene. I tilfelle det forekommer overflødig energi i systemet som helhet, kan tilleggsvarmen returneres til borehullene og «lade» dem med varme for senere bruk.

En komplett løsning fra konstruksjon til bruk og vedlikehold

Leveranse- og servicekonseptet for Chillers varmepumpestasjon ligner mye på konseptet for Chillers isvannsmaskin. Monteringen er basert på tekniske krav og brukerkrav, fabrikktesting og rask installasjon. Dette sikrer raske leveranser, effektiv logistikk og rask installasjon på stedet. Chillers servicenettverk leverer livslangt vedlikehold av systemet, og utstyret er fullt kompatibelt med Chillers Service Next-konsept, inkludert IoT-forbindelse.

 

Produkter

Referanser