Close control units

Pålitelig og presis behovsstyrt luftkondisjonering

Chillers presise og behovsstyrte luftkondisjoneringsenheter gir pålitelige løsninger der det stilles strenge krav til romtemperatur og luftfuktighet. Ved behov kan maskinenes tilførsels- og utløpsretninger og kjøleteknologi tilpasses lokale forhold. Vanlige bruksområder inkluderer datasentre, laboratorier, arkivrom og museer.

Livssyklustjenester

Vi tar vare på maskinene våre gjennom hele livssyklusen. Med livssyklustjenestene våre drar du nytte av vår fagkunnskap når det gjelder prosjektstyring og teknologi angående kjølemidler, elektro og automasjon. Etter installering kan du dra nytte av Service Next-tjenesten vår – et livssykluskonsept som omfatter IoT-basert overvåkning og ytelsesoptimering kombinert med faglig servicedokumentasjon og vedlikehold gjennom hele produktets driftstid.

Pålitelig og presis behovsstyrt luftkondisjonering