Informasjon fra HVAC-fagfeltet

Avvikling av R-22

Kuldemediet R22 skal fases ut, da det er skadelig for ozonlaget. Fra 01.01.2015 har man ikke lov til å etterfylle dette kuldemediet.

F-gassforordningen – lekkasjekontroll

Det er nå innført nye regler for ettersyn av kuldeanlegg og varmepumper. Etter de nye reglene er anleggseiere nå nødt til å foreta lekkasjekontroll på aircondition-anlegg, kjøle- og fryseanlegg samt varmepumper. Disse lekkasjekontrollene skal utføres av sertifisert personell på anlegg med  kuldemediefylling. som tilsvarer utslipp over 5 tonn CO2. Utstyret skal kontrolleres for lekkasje innen 1 måned etter at den er blitt utbedret, for å sikre at reparasjonen har vært vellykket. Alle kontrollene må føres i egen loggbok for anlegget.

Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall

Vårt EE-avfall leveres til Stena Miljø for gjenvinning eller destruksjon. Chiller Norge forhandler utvalgt kulde- og varmepumpemateriell og tar vederlagsfritt imot tilsvarende EE-avfall.

Varmepumpen må demonteres av fagfolk

Dette gjelder også for alle airconditionanlegg, kjøleanlegg og fryseanlegg hvor man har adskilt innedel og utedel (splitt).

Leveringsbetingelser

  • For privatkunder gjelder forbrukerkjøpsloven
  • For bedrifter gjelder NL09 med tillegg.