Energieffektiv luftkondisjonering regulert med høy presisjon

Chiller leverer ytterst energieffektive løsninger for bruksområder som krever presis regulering av luftfuktighet og -temperatur. Systemene leveres med integrert IoT-teknologi for å aktivere sanntidsovervåkning av systemet og rask respons ved endringer i varme- og kjølebehov.

Chillers behovsstyrte systemer og klimaanlegg med høy presisjon brukes til behandling og regulering av luftkondisjonering i laboratorier, arkiver og store datasenter.
Chiller-løsningen er kompatibel med en rekke kjølevannskilder, for eksempel fjernkjøling og isvannsmaskin. Frikjøling kan integreres med systemene for å oppnå enda mer energieffektiv regulering av klimaanlegg. Samtidig sikrer systemets kjølefunksjon ved nødsfall for at inneluften holder seg stabil under alle omstendigheter.