Steady-luftkondisjoneringssystem med høy presisjon for krevende bruksområder

Stabile forhold

Den presise luftkondisjoneringsenheten Steady holder ønsket temperatur og luftfuktighet – nøyaktig og pålitelig. Takket være gjenoppvarming av varmgass og en kompressor med hastighetsvelger kan kjølekapasiteten justeres mellom 0 og 100 %. I kombinasjon med viften med variabel hastighet kan avfukting justeres svært presist.

Pålitelig valg

Maskinen er enkel å installere – bare koble til kondensrørene og strømtilførselen. Påfylling av kjølemiddel og testing utføres på fabrikken. Steady kan tilkobles ServiceNext-tjenesten for fjernstyring og optimering via Internett. Vari-teknologien forlenger kompressorens driftstid ved å sikre at systemet går jevnt, slik at slitasjen blir minst mulig på kompressoren. I tillegg er maskinen ytterst stillegående. Leveres med en styreventil for kondenseringstrykk, og systemet kan tilkobles en væskekjøler, fjernkjøling eller til et kondenseringskar.

Energieffektiv

Takket være Vari-teknologien genererer den hastighetskontrollerte kompressoren ønsket kjøling på en effektiv og presis måte. Det brukes tradisjonelt strøm til gjenoppvarming for avfukting. I den energieffektive Steady-enheten genereres varme ved at kompressoren brukes til gjenoppvarming.

Kjølekapasitet 6–11 kW

Arkivrom

I arkivrom må den relative fuktigheten holdes på et lavt nivå for å beskytte dokumentene.
Steady oppfyller kravene som gjelder for arkivrom:
Papirarkiver +16 til +20 °C, 40 til 50 % RH
Mikrofilm +12 til +16 °C, 30 til 40 % RH

Laboratorier

I laboratorier må romtemperatur og luftfuktighet reguleres presist og holdes konstant. En Steady-luftkondisjoneringsenhet kan oppnå en presisjon på opptil ±0,5 °C og ±1 % RH. Maskinen reagerer raskt når innstillingen for temperatur eller relativ fuktighet endres.

Andre lokaler

Maskinen egner seg også for andre krevende lokaler hvor temperaturen må være mellom +12 og +30 °C og den relative fuktigheten mellom 20 og 80 % RH.

Standard funksjoner

Hastighetskontrollert Vari-kompressor
Hastighetskontrollert Vari-vifte
Gjenoppvarming av varmgass (variabel regulering)
Elektronisk ekspansjonsventil
Elektrisk oppvarming
Luftfukter med varmeelement (6 kg/t)
Filterklasse EU4
Oppadvendt lufttilførsel, utløp fra undersiden, enten fra forsiden eller baksiden
Kanalkoblinger eller fri strømning

Tilleggsutstyr

Væskekjøler
Væskepumpe «P3»
Elektrisk oppvarming med variabel regulering
Filterklasse EU7
Filtervakt (måling av trykkforskjell)
Kondenspumpe
Ekstern (standard eller ekstra presis) romtemperatur- og
Fuktighetssensor
Vannlekkasjealarm
Service Next-fjernovervåkning og optimering