Solid – et DX aggregat

Pålitelig regulering av små og middels store belastninger av varme og luftfuktighet.

Det behovsstyrte Solid-klimaanlegget er et DX-aggregat (direkte ekspansjon med innebygde kompressorer) med væskekjølt kondensator. Solid er enkelt å koble til kanaler, og kan derfor installeres i elektro- og maskinrom hvor vann- eller væskerør ikke er tillatt.

Allsidige funksjoner

Den behovsstyrte luftkondisjoneringsenheten Solid kan utstyres med kjøling, gjenoppvarming, avfukting og luftfukting ved behov.

Oppvarming kan utføres med varm gass, elektrisk strøm og vann. Luftfuktere som bruker elektroder og/eller varmeelement med standard kapasitet på 6–13 kg/t, er tilgjengelig.

Praktisk valg av retning for tilførsel og utløp

Enhetens rammedesign gjør det mulig å velge retning for tilførsel og utløp på en praktisk måte, og luftstrømningen kan ledes både oppover og nedover i maskinen. I tillegg kan maskinen tilkobles kanaler eller plasseres fritt i rommet.

Pålitelig valg

Siden det er et væskekjølt system, er enheten enkel å installere og idriftsette – alt som må gjøres, er å koble til kondensrørene og strømtilførselen. Påfylling av kjølemiddel og testing utføres på fabrikken.

Kapasitetsområde 7–49 kW

Elektro- og maskinrom

Maskinrom har ofte en høy varmebelastning i forhold til fuktighetsbelastningen, og da gulvplassen er begrenset, kan en skapenhet være en god løsning. Solid er en behovsstyrt luftkondisjoneringsløsning som kan installeres i elektro- og maskinrom hvor vann- eller væskekoblinger ikke tillates.

Laboratorier og andre spesielle lokaler

Spesielle lokaler har strenge krav til både temperatur og fuktighet. Derfor leveres Solid med flere forskjellige funksjoner. Enheten kan også utstyres med filtre av en høyere filtreringsklasse.

Standard funksjoner

Kompressor med faste trinn for kapasitetsregulering
Hastighetskontrollert vifte
Fordamper med hydrofilt belegg
Elektronisk ekspansjonsventil
Trykkregulert 2-veis vannventil
Filterklasse EU4
Luftstrømning oppover eller nedover
Kanalkoblinger eller fri strømning
Kontroll av viftehastighet for væskekjøleren

Tilleggsutstyr

Gjenoppvarming av varmgass
Vannvarmer
Elektrisk oppvarming (2-trinns/variabel)
Elektrodeluftfukter 5 eller 8 kg/t
Luftfukter med varmeelement 6 eller 13 kg/t
Væskekjøler
Væskepumpe «P3»
Trykkregulert 3-veis vannventil
Sensor for romtemperatur og luftfuktighet
Sokkel for maskinen
Kobling for lufttilførselskanalen
Valg av filterklasse, for eksempel EU7 eller EU9
Filtervakt (måling av trykkforskjell)
Kondenspumpe
Sikkerhetskar
Vannlekkasjealarm
Lydskall for kompressorer
Bussforbindelse til BMS (Modbus eller BACnet)
Service Next-fjernovervåkning