Isvannsmaskiner og vannkjølere

Energieffektive og miljøvennlige vannkjøler og isvannsmaskiner

Chillers isvannsmaskiner og vannkjølere er laget for drift under de hurtig vekslende værforholdene som er typisk for de nordiske landene. Den gode energiutnyttelsen i produktene våre skyldes avanserte teknologiske løsninger og effektiv resirkulering av energi. I produktutviklingen legger vi vekt på miljøverdier og bruker rene kjølemidler. Vi har som mål å være en miljøvennlig og energieffektiv frontfigur i bransjen.

Livssyklustjenester

Hjørnesteinen i driftsfilosofien vår er å ta vare på maskinene våre gjennom hele livssyklusen deres. Ekspertene våre er tilgjengelige for å hjelpe deg med å forberede en optimal plan og prosjektstyring. Etter installering kan du dra nytte av Service Next-tjenesten vår – et livssykluskonsept som omfatter IoT-basert overvåkning og ytelsesoptimering kombinert med faglig servicedokumentasjon og vedlikehold gjennom hele produktets driftstid.

Produkter