En energieffektiv varme- og kjøleløsning med geotermisk energi

Kauklahti-seniorsenteret, drevet av Esbo bykommune, er et pilotprosjekt igangsatt med tanke på å utvikle energieffektive, miljøvennlige og komfortable omsorgsboliger og en flerfunksjonell fasilitet for eldre innbyggere. Det førende prinsippet ved design av seniorsentret var god energiutnyttelse uten at det skulle gå på bekostning av komfort og funksjonalitet, i henhold til VVS-designingeniør Juhani Järvinen.
Seniorsentret Kauklahti Elä ja asu vil fungere som en modell for design og konstruksjon av moderne servicesenter.
Geotermisk energi, produsert med en varmepumpe, tjener som bygningens primære energikilde når det gjelder avkjøling og oppvarming. Anlegget er også tilkoblet fjernvarmenettet, noe som betyr sikkerhet og en ekstra varmekilde.

Avansert bygningsautomasjon

Bygningen kan skryte av et avansert bygningsautomasjonssystem. Temperaturen i gulvet og romluften justeres i henhold til temperatursensorer. Beboerne kan også justere temperaturen to grader opp eller ned manuelt. Alle lokalene i bygningen er tilkoblet et overvåkningssystem som kan brukes til å overvåke og justere temperaturen.  Järvinen forklarer at overvåkningssystemet også har gjort det enklere å holde riktig temperatur i garantiperioden.

Energieffektivt system

Det geotermiske energiområdet til seniorsenteret Kauklahti Elä ja asu har 18 geotermiske brønner på 200 meter. En blanding av etanol og vann brukes som varmegjenvinningsvæske. Om vinteren kan varmepumpen generere all nødvendig energi til bygningens gulvvarmesystem. Om sommeren brukes den geotermiske energien hovedsakelig til eiendommens frikjøling. I tillegg kan varmepumpen brukes reversert som en ekstra kjøleenhet for å jevne ut kapasitetstopper.

God overvåkning

Chillers geotermiske energiløsning leveres med Service Next-pakken, som kan ha direkte forbindelse til Chillers hjelpedesktjeneste via IoT. Dette sørger for at systemet kan fjernstyres for å oppnå best mulig effekt. Chillquick Thermo-varmepumpen er også utstyrt med COPtronic-løsningen for måling og beregning av termisk effektivitet.

Seniorsenterets geotermiske energiløsning

  • Den geotermiske Chillquick Thermo™-varmepumpen pluss reservoartanker for kaldt og varmt vann og varmevekslere og pumper i kjølevæskekretsløpet.
  • Varmepumpen har en oppvarmingskapasitet på 150 kW og en kjølekapasitet på 100 kW.
  • COPtronic™ – måling og beregning av virkningsgrad
  • Service Next™-pakke
  • Antall energibrønner: 18
  • Energibrønnenes dybde: 200 m