Energieffektiv varmepumpe for oppvarming og nedkjøling

Energieffektiv varmepumpe

Samtidig oppvarming og avkjøling kan doble systemets årlige energiutnyttelse fordi energi ikke går til spille i prosessen. Chillers varmepumpestasjon kombinerer funksjonene for kjølevann, varmegjenvinning og oppvarmet vann i én enkelt løsning som er laget og testet i fabrikk for å maksimere energiutnyttelsen.

 

En komplett løsning

Du kan spare 50–90 % installasjonstid sammenlignet med en standard løsning som bygges på stedet av enkeltkomponenter. I tillegg til den raske installasjonen, er de totale kostnadene lavere fordi det ikke er behov for en installasjon på stedet av nødvendig tilbehør som tanker, pumper og ventiler. Alt utstyr fra Chiller leveres alltid ferdigmontert og bruksklart fra fabrikk. I tillegg er det lettere å holde tidsplanen i prosjektet når arbeidet på stedet kan minimeres.

Produkter