Chillquick-isvannsmaskinen er hjertet i alle kjøleløsninger fra Chiller. Isvannsmaskinen behandler og styrer strømningen og temperaturen på vannet og kjølevæsken som sirkulerer i systemet, og sørger for kjølevann til ventilasjonsaggregatene (AHU = air handling unit), viftekonvektorene (FCU = fan coil unit) og de behovsstyrte klimaanleggene (CCU = closed control unit). Sirkuleringen av kjølevæske til en tørrkjøler eller frikjølingsenhet styres også av isvannsmaskinen.

Perfekt brukeropplevelse

Luftkondisjoneringen er blitt vellykket utført når ingen i rommet legger merke til det. Chillers løsning sørger for å holde variasjonene i romtemperatur på et minimum som følge av viftekonvektorenes evne til dynamisk regulering, noe som oppnås med Chillers grensesprengende Vari PRO-automasjon. Automasjonen regulerer både viftehastigheten og strømningen av kjølevann. Den patenterte designen til Chillers viftekonvektorer sikrer lavt støynivå og trekkfri drift, noe som gjør klimaanlegget svært energieffektivt og komfortabelt.
Frisk luft med konstant temperatur og redusert fuktighet tilføres lokalene via ventilasjonsaggregatet. Isvannsmaskinene er laget for å holde temperaturvariasjonen minimal i kjølevannet, slik at avfuktningen og avkjølingen av friskluften blir nøyaktig.
Bygningstekniske områder, for eksempel kontrollrom, avkjøles med behovsstyrte klimaanlegg som kan regulere både temperaturen og fuktigheten. Dette gir perfekte betingelser for teknisk utstyr og sensitive materialer som kunstverk eller arkiver.

 

Optimal energiutnyttelse

Klimaanleggets energiutnyttelse kan økes med frikjøling på steder med store temperaturvariasjoner. En isvannsmaskin fra Chillquick optimerer bruken av kompressorer og frikjøling. Denne optimeringen senker energibehovet til luftkjøling, og kan i tillegg redusere støyen fra tørrkjølerne på taket.

Kostnadseffektive, komplette løsninger

Chillers systemer er optimert for å levere den nødvendige kapasiteten med et minimalt forbruk av energi. Bruksområdets tekniske krav og kravsparametere brukes for å konfigurere løsningen. Hver løsning er spesielt tilpasset kundens behov.
Testing og oppsett av systemparametere på fabrikken resulterer i minimalt arbeid på stedet. Den ferdige kjøleløsningen kan leveres raskt og presist til stedet, og den er klar for oppstart etter en enkel installasjon. Det sparer tid både på logistikk og installasjon.

En forlenget driftstid

Komponentene som brukes i Chiller-utstyret, er nøye utvalgt for å holde lenge og ha høy kvalitet. Levetidskostnadene reduseres med Chiller-tjenesten Service Next. Service Next inkluderer årlig vedlikehold, mulighet for ekstern forbindelse med overvåking i sanntid og rapportering av systemstatus og optimeringsmuligheter.

Referanser