Optimering av energiutnyttelse ved industrielle bruksområder

Chillers fabrikkmonterte kjøle- og varmeløsninger er dimensjonert i henhold til bruksområdet for å garantere optimert energiutnyttelse, selv under de mest utfordrende industrielle bruksområdene.

Utnytter spillenergi

Utallige industrielle prosesser avgir store mengder overflødig varme, som ofte slippes rett ut i luft eller vann. På samme tid brukes penger i utrengsmål for å kjøpe energi til oppvarming. Med Chillers varmepumpeløsning kan overskuddsvarmen brukes effektivt til å forbedre systemets energiutnyttelse betydelig. Samtidig kan det lages kjølevann til kjøleformål.

Fabrikktestede, komplette løsninger

Chillers løsninger for industrielle prosesser er skreddersydd for å oppfylle de spesifikke behovene til hvert enkelt bruksområde, noe som sikrer avbruddsfri drift under alle omstendigheter. Alle Chiller-løsninger leveres fabrikktestet med kundens tekniske parametere.

En forlenget driftstid

Chillers løsninger har høy kvalitet, er slitesterke, enkle å installere og klare til bruk, og de leveres med en integrert IoT-løsning. I kombinasjon med Chillers omfattende produkttjenester garanterer disse egenskapene en fremragende brukererfaring så lenge produktene er i drift.

Referanser