Askel kohti hiilineutraalisuutta

Ekologinen valinta

Nopea ilmastonmuutos on osoittanut, että kestävän kehityksen edistäminen on yhä merkittävämpi asia. Voimme edistää maapallon luonnonvarojen säilymistä vain ottamalla käyttöön uusia ekologisempia ratkaisuja ja tapoja toimia.

Kylmäainevalinta vastuullisessa energiaratkaisussa

Lämpöpumppujen kysyntä on vahvassa kasvussa. Laitteiden energiatehokkuus on korkealla tasolla ja ne ovatkin vakiinnuttamassa paikkansa ekologisena lämmitys-jäähdytysratkaisuna. Uutena asiana yhä enemmän keskitytäänkin lämpöpumppujen puhtaaseen energiantuottoon.

Ajankohtainen aihe on lämpöpumpuissa käytettävien haitallisten kylmäaineiden sääntely. Vuoteen 2030 mennessä kylmäaineet, joilla on merkittävä vaikutus ilmaston lämpenemiseen, poistetaan vähitellen käytöstä. Uudet ns. alhaisen GWP-kylmäaineella toimivat laitteet varmistavat, että järjestelmä täyttää vaatimukset myös pitkällä aikavälillä ja tekee investoinnista ekologisen ja luotettavan.

Oikea kylmäaine – Ekoteko

Propaani – luonnollinen kylmäaine

Uusilla kylmäaineilla tarkoitetaan alhaisen GWP-arvon tai luonnollisia kylmäaineita. Luonnollisia kylmäaineita esiintyy luonnossa sellaisenaan, eivätkä ne ole haitallisia ilmakehän otsonikerrokselle ja niiden kasvihuoneilmiötä lisäävä vaikutus on lähellä nollaa.  Näistä propaania pidetään yhtenä ekologisimpana vaihtoehtona. Propaani ei ole uusi tuote, sillä sitä on käytetty useita vuosikymmeninä. Sen käyttö kylmäaineena onkin jälleen lisääntymässä ilmastonsuojelun myötä. Propaani erottuu edukseen siinä yhdistyvien termodynaamisten ominaisuuksien sekä alhaisen GWP-arvon ansiosta.

Tavoitteena vastuullinen valinta

Chillerin tarjoamat ratkaisut hyödyntävät uusia ekologisia kylmäaineita ja vastuullisena toimijana tavoitteemme onkin nostaa tietoisuutta kylmäaineista ja ohjata yrityksiä tekemään ekologinen ja kestävä valinta.

Kylmäaineet ja niiden sovellukset blogikirjoituksessa pureudumme syvemmälle kylmäaineisiin ja niiden sovelluksiin. Ota asia puheeksi yrityksenne taloteknisten henkilöiden kanssa ja pyydä meidät kertomaan lisää eri mahdollisuuksista.