Designet for fremragende effektivitet

Chillquick-isvannsmaskin
Kjølekapasitet 20-670 kW
Størrelsesområde 1240x750x1600 mm…4650x900x1950mm
Kjølekapasitet: Fordamper 7/12 °C, kondensator 36/42 °C • Innhold av etylenglykol 35 %
Størrelse avhengig av bruksområde og tilbehør

 

| Opptil 30 % mindre energiforbruk med den nye Chillquick Vari Pro-serien

Den hypermoderne isvannsmaskinens fremragende virkningsgrad skyldes den trinnløst variable reguleringen og den dynamiske frikjølingsfunksjonen.  Kjøleprosessen tilpasser seg automatisk til endringer i kjølebehovet og systemets omgivelser. Den dynamiske frikjølingsfunksjonen som veksler sømløst mellom bruk av kompressor og frikjøling, er laget for å slå inn ved høyere temperatur, noe som utvider bruken av frikjøling. For hver grad Celsius kan det oppnås 500 timer med frikjølingsdrift. Dette gir betydelige innsparinger i systemets energiforbruk.

Trinnløs regulering av kompressorhastighet og væskestrøm sikrer en kontinuerlig optimert og presis kjøleprosess. Pumpedrift og kompressorhastighet justeres automatisk i henhold til kjølebehovet, noe som øker systemets samlede effektivitet, reduserer energiforbruket og garanterer lang levetid på grunn av minimert komponentslitasje. Den optimerte kjøleprosessen sørger også for stillegående drift, siden lydnivået står i direkte forhold til kompressorhastigheten.

Les merVis mindre

| Isvannsmaskin – en kostnadseffektiv, komplett løsning

Chillers unike isvannsmaskinkonsept kombinerer alle de tradisjonelle vannkjølefunksjonene, og i tillegg moduler for vannbåren varmeoverføring og frikjøling i én enkelt fabrikkmontert og fullskalatestet komplett løsning.  Sammenlignet med den tradisjonelle løsningen hvor kjølemaskinen og tilbehørsmoduler, pumper og buffertanker leveres som separate enheter, kan isvannsmaskinkonseptet spare opptil 90 % av tiden som brukes til installasjon og idriftsettelse.
Ved levering av den kompletterte og fullskalatestede Chillquick-isvannsmaskinen er det bare nødvendig å koble til elektrokabler og kjølekretsrør for å fullføre installasjonen.

 | Kostnadseffektiv, komplett løsning

 • Skreddersydd til kundens behov og fullskalatestet på fabrikken med kundens tekniske parametere.
 • Isvannsmaskinkonseptet sparer opptil 90 % av tiden som brukes til installasjon og idriftsettelse – rask å installere, lett å sette i drift.
 • Den kompakte løsningen trenger mindre plass enn tradisjonelle typer montering.

 | Pålitelig kjøling og mindre støy

 • Den optimerte kjøleprosessen sørger for stillegående drift, siden lydnivået står i direkte forhold til kompressorhastigheten.
 • Stille start og stopp på grunn av frekvenskontrollerte kompressorer.
 • Det lave støynivået gir fleksibilitet ved plassering av apparatet.

 | Lang brukstid

 • Kontinuerlig adaptiv og optimert kjøleprosess sliter mindre på utstyret.
 • Komponenter av høy kvalitet forlenger brukstiden.

 | Service Next IoT – skytjeneste for vedvarende optimering

 • Kontinuerlig overvåkning av systemytelse og prosessoptimering via IoT.
 • Prediktivt vedlikehold reduserer systemets nedetid.
 • Månedlige rapporter som viser systemytelse, sanntidsovervåkning og -vurdering via skytjeneste.
 • Ekstern hjelpedesk med vedlikeholdstjenester og eksperthjelp.

Standard tilbehør

 • Trinnløst variable Vari-kompressorer
 • Tilbehør for strømningskontroll
 • Smart buffertank

Tilleggsutstyr

 • Dynamisk frikjøling
 • Varmegjenvinning
 • Tilbehør for vinterbruk
 • Ekstra lyddemping
 • Påvisning av kjølemiddellekkasje med Kiotronic
 • Elektrisitetsmåling
 • Kobling til bygningsautomasjon
 • Sanntidsovervåkning via Service Next IoT-forbindelsen
 • Bekymringsløs Service Next-tjenesteavtale
ChillquickVari Pro (20-220 kW)Original (80-670 kW)
StyresystemAdaptiv og proaktiv kontroll – tilstandsoptimering for økt effektivitet til alle årstider (SEER-optimering)Reaktiv kontroll – full integrasjon og kontroll mellom PLC-komponenter og funksjonelle komponenter
KapasitetskontrollTrinnløst variable kompressorer og pumper – maksimert effektivitet med optimal kapasitet, reduserte pumpe- og driftskostnader, stille drift, utvidet levetidKompressorer og pumper optimert og innstilt til å innfri kundens kapasitetskrav (fast hastighet). Kapasitetskontroll ved start/stopp av kompressorer og pumper.
Frikjøling og vinterbrukDynamisk frikjøling – sømløs overgang mellom bruk av kompressor og frikjøling gjør at frikjøling benyttes ved høyere temperatur. Maksimert effektivitet, optimert presisjonskjøling og minimalt energiforbruk med utvidet bruk av frikjøling.Reaktiv styring av frikjølingsfunksjonen basert på gjeldende forhold. Temperaturstyrte ventiler for aktivering av lavsesongkjøling i det krevende nordiske klimaet – forbedret effektivitet, pålitelig kjøling i lavsesongen og redusert energiforbruk med bruk av frikjøling.
TemperaturkontrollSystemintegrert styring med høy presisjon av vanntemperatur og kondensforebygging – optimert kjøling og behagelig inneluft selv under de mest utfordrende forholdeneSystemintegrert full kontroll av vanntemperatur og kondensforebygging – funksjonell kjøling og behagelig inneluft selv under de mest utfordrende forholdene
VarmegjenvinningKretsløp som gjenvinner energi fra overopphetet væske, optimering av energiforbruk og energisparing via varmegjenvinningKretsløp som gjenvinner energi fra overopphetet væske, optimering av energiforbruk og energisparing via varmegjenvinning
Påvisning av kjølemiddellekkasje – KiotronicPåvisning av kjølemiddellekkasje – avansert funksjon som garanterer at systemet har jevn og optimal ytelse og lave vedlikeholdskostnaderPåvisning av kjølemiddellekkasje – avansert funksjon som garanterer at systemet har jevn og optimal ytelse og lave vedlikeholdskostnader
Service Next IoTInformasjon, rapporter og alarmer i sanntid om systemets tilstand og ytelse. Varsling om vedlikeholdsbehov – vedvarende og maksimert systemeffektivitet og reduserte kostnader i det lange løpInformasjon, rapporter og alarmer i sanntid om systemets tilstand og ytelse. Varsling om vedlikeholdsbehov – vedvarende og maksimert systemeffektivitet og reduserte kostnader i det lange løp

Teknisk informasjon

Produkter & Referanser