Chiller-konseptet integrerer alle de nødvendige egenskapene og funksjonene til en isvannsmaskin i en kundeoptimert, fabrikklaget og fabrikktestet komplett løsning. Alle isvannsmaskiner fra Chiller leveres bruksklare for endelig installasjon og idriftsettelse.

Det eneste som må kobles til bygningssystemet før isvannsmaskinen er klar for bruk, er vannrør og strømkabler. Om nødvendig gis «klar til drift»-tillatelse via bygningsautomasjonssystemet.  Service Next IoT-konseptet gir sanntidsinformasjon og rapporter om systemets ytelse.
Chillquick-isvannsmaskiner er satt sammen av kvalitetskomponenter og designet for lang driftstid.
En isvannsmaskin behandler og styrer strømningen og temperaturen på det avkjølte vannet effektivt og med stor presisjon.  Isvannsmaskinens automasjon optimerer parallell bruk av kompressorer og frikjøling.

Kjølevæskesirkulasjonen til tørrkjøleren behandles av de integrerte pumpene og automatikken i isvannsmaskinen. Isvannsmaskinen sørger for vann til ventilasjonsaggregatene (AHU = air handling unit), viftekonvektorene (FCU = fan coil unit) og de behovsstyrte klimaanleggene (CCU = closed control unit).

Spart tid ved installasjon og idriftsettelse

Chiller-måten å levere isvannsmaskiner på sparer 50–90 % av tiden til installasjon og idriftsettelse sammenlignet med en standard vannkjøler. I tillegg til raskere installasjon, er de totale kostnadene lavere fordi det ikke er behov for installasjon på stedet av nødvendig tilbehør som tanker, pumper, ventiler og frikjøling; isvannsmaskinene leveres alltid ferdig montert fra fabrikk.

Med færre variabler blir planleggingen mer pålitelig, og den oppstarten på stedet skjer raskere og uten problemer fordi hver isvannsmaskin gjennomgår fullskala fabrikktesting med kundens parametere.

Rask konstruksjon og minimalt plassbehov

Hver isvannsmaskin tilpasses kundens krav og behov. VVS-ingeniører velger ønskede kvaliteter og funksjoner med programmet for valg av alternativ. Konstruksjonsfasen tar kort tid fordi dimensjonstegninger med servicerom, strømningsdiagrammer og elektroskjemaer er tilgjengelig helt fra start.
Isvannsmaskinens integrerte design krever mindre plass i maskinrommet, noe som reduserer konstruksjonskostnadene og forenkler installasjonen under bygningsfornyelse betydelig.

Optimert energiutnyttelse og -kontroll

God energiutnyttelse og nøyaktig temperaturstyring er hovedpunktene for design av alle isvannsmaskiner fra Chiller. Minimal temperaturvariasjon i kjølevannet gjør avfuktning og kjøling ytterst presist.
Den høye presisjonen ligger til grunn for systemets effektivitet både i hver enkelt kjøleenhet og i hele bygningen.  Hele kjølesystemet er designet for å holde settpunktet, noe som medfører fremragende komfort og energisparing da kjølingen er optimert for det reelle behovet.

Kontroller automatikken med et IoT-grensesnitt

Chilltronic-automasjonen styrer all funksjonalitet i isvannsmaskinen. Automasjonen har to ytelsesnivåer: Vari PRO og Vari.
Forbindelse med Service Next IoT-skyen er inkludert i Chilltronic-automasjonen. Service Next legger til rette for fjernovervåkning og -kontroll av kjølesystemet. Utstyrets tilgjengelighet og ytelse blir kontinuerlig overvåket av Service Next, og varsler og beskjeder kan sendes til en mobiltelefon eller via e-post direkte fra systemet. Dessuten er månedlige ytelsesrapporter tilgjengelig fra Service Next-portalen. 

Les merVis mindre