WinPower ECO

Tehnilised andmed

ôhk-vesi soojuspump

Välisõhu baasil töötav sujuvalt reguleeritav soojuspump (IVLP). Seade sobib hoone kütmiseks ning kütmishooaja välisel perioodil jahutamiseks.

Külmaaine:

R454B

Võimsusala:

Küte 350-665 kW
Jahutus 368-655 kW