MidiPACK-I ECO

Tehnilised andmed

ôhk-vesi soojuspump

Välisõhu baasil töötav sujuvalt reguleeritav soojuspump (IVLP). Seade sobib hoone kütmiseks ning kütmishooaja välisel perioodil jahutamiseks.

Külmaaine:

R32

Võimsusvahemik:

Küte 30-59 kW, jahutus 30-55 kW