Õhk-vesi-soojuspumbad vastavad energiatõhususe nõuetele nii jahutamisel kui ka kütmisel sama seadmega. Õhk-vesi-soojuspump sobib nii uusehitustele kui ka renoveerimisobjektidele. Tavaliselt valitakse õhk-vesi-soojuspump hoonele, mis asub kaugküttevõrgust kaugel, kus ei ole võimalik kasutada  puurkaevusid   või soovitakse loobuda fossiilsete kütuste kasutamisest kütmisel. Õhk-vesi-soojuspumbalahendus eeldab alati täisvõimsusega  dubleerivat küttesüsteemi, et tagada soojuse tootmine, kui välistemperatuurist saadav energia väheneb