EasyPACK | ECO

Tehnilised andmed

ôhk-vesi soojuspump

Välisõhu baasil töötav astmeliselt reguleeritav soojuspump (IVLP). Seade sobib hoone kütmiseks ning kütmishooaja välisel perioodil jahutamiseks.

Jahutusagens:

R32

Võimsusvahemik:

Küte 75-152 kW, jahutus 50-154 kW.