Begäran om underhåll

Använd formuläret nedan vid beställning om möjligt. Fyll i alla fälten så att underhållsbegäran kan hanteras på lämpligt sätt. Formulär som bara innehåller applikationsinformation kan inte behandlas i vårt system. Enheternas serienummer finns på VIN-plåten. Placeringen av denna skiljer sig mellan apparaterna. VIN-plåtens placering på olika apparater anges nedan. Kontakta er Chiller-återförsäljare eller vår kundtjänst om ni har frågor.

Grand fancoilenhet
VIN-plåtarna sitter (A) inne i apparaten närmast batteriet och (B) på bakväggen intill friskluftsanslutningen och elboxen.

Box fancoilenhet
VIN-plåten sitter på inloppskonen (ta bort gallret och filtret för att komma åt)

Studio fancoilenhet
VIN-plåtarna sitter (A) på elboxen vid apparatänden och (B) på intilliggande sida.
Giant fancoil
VIN-plåten sitter på apparatens sida intill elboxen.

Vattenkylda kylmaskiner, köldbärarstationer och värmepumpar
VIN-plåten sitter på apparatdörren eller strax intill på rambalken


Precisionsstyrda/standardluftkylningsaggregat
VIN-plåten sitter inne i skåpet på elcentralens innervägg.

Vätskekylare och kondensorer
VIN-plåten sitter på aggregatets ram.