Tekniska lösningar som man kan lita på

Omkring 300 personer arbetar på polisstationen i Tromsø, en multifunktionsbyggnad med ett stort antal olika verksamheter. Utöver normala kontorsrum inryms utfrågningsrum, häktesceller, ett gym, barnskyddslokaler med ett lekrum och en 50 m korthållsskjutbana inomhus. En del av lokalerna har skottsäker förstärkning.

Tillförlitlighet var en av de viktigaste kraven på luftkonditioneringen, som installerades i Tromsø polisstation, belägen norr om polcirkeln. I systemet används geotermisk värme från borrhål för att värma fastigheten under vintern. Under sommaren lagras överskottsvärme i borrhålen. Förutom att bibehålla en behaglig inomhustemperatur, så bidrar detta till att ackumulera den lagrade borrhålsvärmen, som sedan kan användas för uppvärmning vintertid.
Polischefen Einar Sparboe Lysnes förklarar att trots att det finns så många verksamheter i byggnaden, har det inte inträffat några problem med styrningen av värme- och kylsystemen.

Viktiga lokaler

I byggnaden finns även ett utrymme som endast personer med specialtillstånd får beträda, nämligen kommando- och kontrollrummet. Även detta rum kyls med Chillers Box fancoilenheter. I andra viktiga lokaler som kräver kylning ingår ett datacenter och ett reservkraftsrum med batteriförråd. På samma sätt som kommando- och kontrollrummet kräver de ett kylsystem med störningsfri drift.

Enheter och tjänster som ingår i paketet

  • Box fancoilenheter
  • Chillquick Thermo värmepump
  • Chillquick köldbärarstation installerad utomhus.
  • Paketet Service Next