Chillquick Light
Kyleffekt 5–20 kW
Storlek 750 x 350 x 1600 mm

Tillförlitlig kylning i kompakt paket

Chillquick Light är en snabbinstallerad kompakt köldbärarstation som uppfyller kraven på kylning i små kontor, lager och industriella processer. Chillquick Light ersätter direktkylningssystem och luftkylda kondensortillämpningar. I Chillquick Light installeras alla känsliga tekniska komponenter inomhus. Utvändigt placeras endast kondensorenheten. Vid denna lösning överförs endast rent vatten och inte köldmedium eller glykol genom lokaler där människor vistas. Dessutom ökar livslängden tack vare minskad påfrestning på känsliga komponenter.

Den förbättrade effektiviteten och tysta driften i den nya generationen Chillquick Light köldbärarstationer uppnås med kontinuerligt styrda Vari-kompressorer. Kompressorhastigheten justeras automatiskt enligt kylbehovet. Det förbättrar systemets totaleffektivitet, minskar energiförbrukningen, minskar ljudnivån och garanterar förlängd livslängd på grund av minskade påfrestningar och slitage på komponenterna.

| Kostnadseffektiv helhetslösning

 • Anpassad efter kundens behov och fullskaletestad på fabriken med kundens tekniska parametrar inlagda.
 • Enkel att installera och driftsätta

 

| Lång livslängd

 • Högkvalitetskomponenter medför förlängd livslängd
 • Livscykeloptimering och förutsägbart underhåll med Service Next IoT

| Service Next IoT – molntjänst för optimering av livslängd

 • Kontinuerlig övervakning av systemprestanda och processoptimering via IoT
 • Förutsägbart underhåll möjliggör minimering av stilleståndstider i systemet
 • Månadsrapporter om systemprestanda, realtidsövervakning och bedömning i realtid via molntjänst
 • Supporten (Helpdesk) tillhandahåller underhållsservice och experthjälp på distans

Standardtillbehör

 • Tillbehör för flödesstyrning
 • Tillbehör för vinterbruk

Extra tillbehör

 • Anslutning till fastighetsautomatiken
 • Anslutningsbarhet till ServiceNext Iot för övervakning i realtid
 • Bekymmersfritt Service Next-serviceavtal

Products