50–90 % besparing vid installation och driftsättning

Chillquick Intop
Kyleffekt 20–670 kW
Storleksområde inomhusenhet 1240 x 750 x 1850 mm…3450 x 900 x1 950 mm
Storleksområde utomhusenhet 1670 x 1040 x 1530 mm…5940 x 2330 x 236 5 mm
Ljudnivå för utomhusenheter från 41 dB(A)
Kyleffekt: Förångare 7/12 °C, utetemperatur 30 °C • Etylenglykolinnehåll 35 %
Storleken beror på tillämpning och tillbehör

 

| 50–90 % besparing vid installation och driftsättning med den nya Chillquick Intop

Köldbärarstationen Chillquick Intop, som består av en inom- och en utomhusmodul, sparar in betydligt med utrymme i maskinrummet.  Inom- och utomhusmodulen, som kommunicerar med varandra, är tillverkade och fullskaletestade på fabriken med kundens parametrar inprogrammerade. Detta säkerställer att projektet kan genomföras på betydligt kortare tid än vad som krävs vid konventionella metoder.
I Chillquick Intop-lösningen är de känsligaste komponenterna, som t.ex. elektroniken, placerade i inomhusenheten. Båda enheterna styrs via samma kontrollpanel som sitter i inomhusenheten.  Utomhusenheten är försedd med ett ypperligt väderskydd som tål de mest krävande klimatpåfrestningar. Ett intelligent frostskyddssystem garanterar tillförlitlig kylning året runt.

Kontinuerlig styrning av kompressorhastighet och vätskeflöde säkerställer en kontinuerligt optimerad och precisionsstyrd kylprocess. Pumpdriften och kompressorhastigheten justeras automatiskt efter kylbehovet. Det förbättrar systemets totaleffektivitet, minskar energiförbrukningen, och säkerställer förlängd livslängd på grund av minskade påfrestningar och slitage på komponenterna. Den optimerade kylprocessen säkerställer även tyst drift, eftersom ljudnivån har ett direkt samband med kompressorhastigheten. Den tysta driften möjliggör frihet vid val av placering för enheten.
Chillquick Intop-lösningen är ett ypperligt val som ersättning för luftkylda kylmaskiner vid renovering av byggnader.

Läs merVisa mindre

| Köldbärarstationer – en kostnadseffektiv helhetslösning

I Chillers unika koncept för köldbärarstationer kombineras alla funktioner i en traditionell vattenkyld kylmaskin, hydronisk modul och frikylningsmodul i en fabrikstillverkad och fullskaletestad helhetslösning.  Köldbärarstationskonceptet kan innebära upp till 90 % inbesparad tid för installation och driftsättning jämfört med den tid det tar att genomföra den traditionella lösningen där vattenkylda kylmaskiner med tillhörande moduler, pumpar och bufferttank levereras separat.
Endast el- och röranslutningar till kylkretsen behöver göras på den fabrikstillverkade och fullskaletestade kölbärarstationen.

 | Kostnadseffektiv helhetslösning 

 • Anpassad efter kundens behov och fullskaletestad på fabriken med kundens tekniska parametrar inlagda
 • Köldbärarstationskonceptet innebär 50–90 % inbesparad tid vid installation och driftsättning
 • Den kompakta inomhusenheten kräver mindre utrymme än traditionellt montage

 | Tillförlitlig kylning och lägre ljudnivåer

 • De känsligaste komponenterna är placerade i inomhusenheten, vilket medför tillförlitlig drift även i de mest krävande förhållanden
 • Den optimerade kylprocessen säkerställer även tyst drift, eftersom ljudnivån har ett direkt samband med kompressorhastigheten.
 • Tyst start- och stoppfunktion på grund av frekvensstyrda kompressorer
 • De låga ljudnivåerna medför flexibilitet vid placering av maskinen

 | Lång livslängd

 • Kontinuerligt adaptiv och optimerad kylprocess minskar påfrestningen på utrustningen
 • Högkvalitetskomponenter medför förlängd livslängd

 | Service Next IoT – molntjänst för optimering av livslängd

 • Kontinuerlig övervakning av systemprestanda och processoptimering via IoT
 • Förutsägbart underhåll möjliggör minimering av stilleståndstider i systemet
 • Månadsrapporter om systemprestanda, realtidsövervakning och bedömning via molntjänst
 • Supporten (Helpdesk) tillhandahåller underhållsservice och experthjälp på distans

Standardtillbehör

 • Kontinuerligt variabla Vari-kompressorer
 • EC-fläktar
 • Tillbehör för flödesstyrning
 • Intelligent automatiskt frostskyddsystem
 • Smart bufferttank
 • Användargränssnitt för såväl inomhus- som utomhusenhet är installerade i inomhusenheten

Extra tillbehör

 • Frikylning
 • Värmeåtervinning
 • Speciell ljudisolering
 • Väderbeständig och ljudisolerande väggbeklädnad av utomhusenhet
 • Elmätning
 • Anslutning till fastighetsautomatiken
 • Anslutningsbarhet till ServiceNext Iot för övervakning i realtid
 • Bekymmersfritt Service Next-serviceavtal
Chillquick IntopVari Pro (20-220 kW)Original (80-670 kW)
StyrsystemAdaptiv och proaktiv styrning – lägesoptimering för förbättrad effektivitet under alla årstider (SEER-optimering) Såväl utomhus- som inomhusenheter kan styras via en enda styrenhet inomhus.Reaktiv styrning – total integrering och styrning mellan PLC och funktionskomponenter Såväl utomhus- som inomhusenheter kan styras via en enda styrenhet inomhus.
KapacitetsstyrningKontinuerligt variabla kompressorer och pumpar – maximerad effektivitet med optimal kapacitet, minskade kostnader för pumpning och drift, tyst drift, förlängd livslängdKompressorer och pumpar optimerade och inställda så att de uppfyller kundens kapacitetskrav (fast hastighet). Kapacitetstyrning genom start/stopp av kompressorer och pumpar.
Frikylning och vinterbrukFörbättrad effektivitet, optimerad lågsäsongskylning och minskad energiförbrukning med frikylning. Intelligent och snabbverkande automatiskt frostskydssystem garanterar utmärkt prestanda i de mest krävande vinterförhållanden.Förbättrad effektivitet, optimerad lågsäsongskylning och minskad energiförbrukning med frikylning. Temperaturstyrda ventiler möjliggör tillförlitlig lågsäsongskylning vid vinterförhållanden
TemperaturstyrningSysteminbyggd komplett precisionsstyrning av vattentemperatur och förebyggande av kondensering – optimerad kylning och behagligt inomhusklimat även i de mest krävande förhållandenSysteminbyggd komplett precisionsstyrning av vattentemperatur och förebyggande av kondensering – optimerad kylning och behagligt inomhusklimat även i de mest krävande förhållanden
VärmeåtervinningVärmeåtervinningskrets – energiflödesoptimering och energibesparing med värmeåtervinningVärmeåtervinningskrets – energiflödesoptimering och energibesparing med värmeåtervinning
ServiceNext IoTInformation, rapporter och larm om systemets status och prestanda i realtid. Förutsägelse om underhållsbehov – oavbruten maximerad systemeffektivitet och minskade livslängdskostnaderInformation, rapporter och larm om systemets status och prestanda i realtid. Förutsägelse om underhållsbehov – oavbruten maximerad systemeffektivitet och minskade livslängdskostnader

Produkter