Vattenkyld kylmaskin med värmeåtervinning

Optimerade energiflöden

Vätskekylaggregatet Chillquick Reco är designad för industriella, kommersiella och offentliga byggnader där hög energieffektivitet krävs. Den är lämplig för medelstora och stora system, speciellt där både kyla och värme krävs. Kondensvattenenergi som alstras i kylprocessen kan återvinnas och användas effektivt för uppvärmning.

Energieffektiv

Tack vare systemets kontinuerligt variabla styrning följer utgående kyleffekt behovskurvan. Detta förbättrar energieffektiviteten, speciellt vid dellaster. Antalet starter minskar och därmed minskar även antalet energiförbrukningstoppar eftersom de beror på starterna, vilket leder till förbättrad effektivitet.

I system som tillåter låga kondenseringstemperaturer kan den termiska effektiviteten ytterligare förbättras via ett system för optimering av kompressorns kompressionsförhållande.

Kombinationen med variabelt kompressorvarvtal och värmeåtervinning säkerställer optimal energieffektivitet under alla omständigheter.

Tillförlitlig och flexibel

Enheten kan anpassas så att den fungerar vid industrispänningar. I systemet används långtidsköldmedier, som t.ex. R1234ze, R513A och R134a. Enheten kan vid behov förses med ett brett sortiment tillbehör vad gäller vattenkretsar, automatik, eltillbehör och andra tillvalsfunktioner. Den kan efter behov levereras med eller utan värmeåtervinningsfunktionen. Enheterna är även tillgängliga med kompressorer med fast varvtal och progressiv effektstyrning.   Leveransinnehållet kan vid behov definieras i dimensioneringsprogrammet Option.

Alternativa funktioner

Vätskekylaggregat med värmeåtervinning (LTO), kontinuerligt variabel effektstyrning
Vätskekylaggregat, kontinuerligt variabel effektstyrning

Effektområde

500–1 300 kW

Teknisk information