Vedlikeholdsforespørsel

Send om mulig bestillingen via skjemaet nedenfor. Fyll ut alle feltene for å sikre at vedlikeholdsforespørselen kan bli håndtert på riktig måte. Skjemaer som bare inneholder informasjon om bruksområdet, kan ikke behandles i systemet vårt. Apparatenes serienumre kan finnes på rammeplaten, som har varierende plassering. Rammeplatens plassering på de ulike apparatene er indikert nedenfor. Du kan ringe det nærmeste Chiller-kontoret eller vedlikeholdshjelpedesken hvis du lurer på noe.

Grand-viftekonvektor
Rammeplatene finnes (A) inne i apparatet ved siden av coilen og (B) på bakveggen ved siden av frisklufttilkoblingen og elektroboksen.

Box-viftekonvektor
Rammeplaten finnes på inntakskjeglen (tilgang oppnås ved å fjerne grillen og filteret)

Studio-viftekonvektor
Rammeplatene finnes (A) på elektroboksen i enden av apparatet og (B) på den tilstøtende siden.

Giant-viftekonvektor
Rammeplaten finnes på siden av apparatet, like ved elektroboksen.

Vannkjølere, isvannsmaskiner og varmepumper
Rammeplaten finnes på apparatets dør eller like ved rammebjelken


Behovsstyrte og standard styrte luftkjølingsenheter
Rammeplaten finnes inne i kabinettet på den innvendige veggen av elektroboksen.

Væskekjølere og kondensatorer
Rammeplaten finnes på apparatets ramme.

Tjenester