Årlig vedlikehold

En årlig vedlikeholdstjeneste som vi utviklet for å dekke utstyrets vedlikeholdsbehov og hjelpe kundene våre med eventuelle spørsmål som kunne oppstå under bruken.

Den årlige vedlikeholdstjenesten inkluderer vedlikehold og inspeksjoner i henhold til en lovfestet inspeksjons- og vedlikeholdsplan, og en kundestøtte som gir tilgang til råd og støtte fra fagfolkene våre.

Selve det årlige vedlikeholdet består av en rekke ulike inspeksjoner som er designet for å sikre at systemet fungerer riktig. Dette sørger for at kundene våre får mest mulig ut av systemets kjølekapasitet på en energieffektiv måte. Dette bidrar også til enhetenes samlede virkningsgrad og holdbarhet.

Vedlikehold i garantiperioden

Regelmessig vedlikehold er av største betydning for systemets effektivitet både når det gjelder virkningsgrad og funksjonalitet gjennom hele levetiden. Etter at systemet satt i drift, foretas det ofte justeringer og endringer i kjølesystemet, og funksjonen og innstillinger må sjekkes og optimeres for alle enhetene i forbindelse med dette arbeidet. Det anbefales at vedlikeholdet i garantiperioden utføres av produsenten, siden de har den mest inngående kunnskapen om systemet.

Vedlikehold på forespørsel

Våre kvalifiserte teknikere kan også levere vedlikeholdstjenester på forespørsel til kunder som ellers tar seg av vedlikeholdet. Dette arbeidet belastes i henhold til prislisten.

Vedlikeholdsforespørsel: Chillers producter >>

Vedlikeholdsforespørsel: Andre producter >>

 

Service: Årlig vedlikehold               

Kundestøtte

Årlig vedlikehold

Lekkasjeinspeksjoner

Elektronisk rapportering

Service Next-fjernkontroll som en tilleggstjeneste