Service og vedlikehold

 

Etter at kjøle- og varmepumpeanlegg er installert og tatt i drift, bør man tenke på vedlikeholdet av utstyret. Godt vedlikehold vil forlenge levetiden, minske driftskostnadene og bedre funksjonaliteten på utstyret, samt minske risikoen for utslipp av miljøskadelige stoffer.

Aircondition aggregater, kjølemaskiner og varmepumper

Når det kommer til service utfører vi service på nesten alle typer av aircondition aggregater, kjølemaskiner og varmepumper, uavhengig av merke.

Chiller Norge tilbyr både lekkasjekontrollavtale, vedlikeholdsavtale, hjelp ved akutt behov og 24-timers vaktavtale. Disse tjenestene utføres av vårt F-gass sertifiserte servicepersonell.

Det ble den 01.09.2013 vedtatt av myndighetene at alle kjølemaskiner og varmepumper som inneholder kuldemedium som er skadelig for ozonlaget eller medvirker til økt drivhuseffekt, og med en fylling over 3 kg., må ha jevnlig tilsyn av sertifisert personell (lekkasjekontroll). Hvis du er usikker på om dette gjelder for ditt anlegg, kan du kontakte oss og vi vil prøve a hjelpe deg. Den 01.06.2020 vil dette regelverket bli skjerpet kraftig.

Tlf.: 22 07 29 40

Kuldemediefylling 3 – 30 kg.: 1 kontroll pr. år.
Kuldemediefylling 30 – 300 kg.: 2 kontroller pr. år.
Kuldemediefylling over 300 kg.: 4 kontroller pr.år

Vedlikeholdsforespørsel – Chillers produkter